Kultura

Zgłoś kandydata do nagrody!

2020-08-11 19:30:00 WKST

Tradycyjnie, w okresie wakacyjnym zaczynają się przygotowania do podsumowania sezonu artystycznego i przyznania dorocznych nagród z tej okazji.

kalisz.pl
kalisz.pl

Wszyscy wiemy jednak, że obecny czas, ze względu na obowiązujące zalecenia i obostrzenia związane z wprowadzeniem stanu pandemii, jest bardzo trudny dla kultury oraz związanego z nią środowiska. Natomiast zawsze jest dobry moment na docenienie talentów czy aktywności społecznej, nagrodzenie osób za całokształt dokonań twórczych, podkreślenie ich wkładu w budowanie potencjału kulturowego Kalisza. Ponadto, mijający sezon artystyczny przyniósł sporo wartościowych wydarzeń kulturalnych, które pozostaną w nas na długo.

Zgodnie z uchwałą nr VIII/118/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania, zapraszamy do składania stosownych rekomendacji.

Do 10 września br. ˗ organy administracji rządowej lub samorządowej, radni Rady Miasta Kalisza, instytucje kultury, archiwa państwowe, urzędy ochrony zabytków, stowarzyszenia społeczno-kulturalne, fundacje, związki twórców, kościoły i związki wyznaniowe, szkoły wyższe, szkoły artystyczne, przedstawiciele mediów lokalnych ˗ mogą składać wnioski o przyznanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, jak również wnioski o przyznanie honorowego tytułu „Mecenas Kultury”.

Doroczne nagrody Prezydenta Miasta Kalisza mają charakter finansowy i mogą być przyznawane artystom indywidualnym lub podmiotom zbiorowym. Laureatami mogą zostać osoby fizyczne lub prawne, mające związek z Kaliszem poprzez miejsce zamieszkania, siedzibę, miejsce dokonań artystycznych bądź podejmowaną tematykę, których działalność znacząco wpłynęła na rozwój i promocję życia kulturalnego miasta.

Zgodnie z ww. uchwałą, podstawą przyznania nagród jest ocena osiągnięć o istotnym znaczeniu w minionym sezonie kulturalnym (trwającym od 1 września roku poprzedzającego przyznanie nagrody do 31 sierpnia roku, w którym nagroda jest przyznawana). Nie mniej jednak, ze względu na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemiologicznego i reżim sanitarny, uniemożliwiający realizację wielu projektów artystycznych, zachęcamy Państwa do skorzystania z drugiej podstawy zapisanej w uchwale, uprawniającej do nominacji ˗ oceny podmiotów za całokształt działalności twórczej (§ 3, pkt. 1 ww. uchwały) w kategoriach: muzyka, sztuki wizualne, teatr i film, taniec, bibliotekarstwo, muzealnictwo, animacja kultury, działalność literacka i wydawnicza, popularyzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie kultury.

Prezydent Miasta Kalisza ma również możliwość, w uznaniu działań wspierających aktywność kulturalną oraz działań promujących artystów i wydarzenia artystyczne, nadania honorowego tytułu „Mecenas Kultury”. Jego nadanie nie ma charakteru nagrody finansowej.

Rekomendacje są przyjmowane w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz, w godz. 7.30 – 15.30.

 
 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu.

Pomóż nam w rzetelnym informowaniu mieszkańców Kalisza i regionu. Wspieraj niezależne dziennikarstwo.

Naszą misją jest dostarczanie kaliszanom wszelkich informacji dotyczących życia społecznego, polityki, sportu i kultury. W dobie fake newsów oraz mediów zależnych od barw politycznych, dostarczamy informacje obiektywne, niezależne i rzetelne. Słuchamy głosu każdej strony, każdego środowiska, każdego mieszkańca. Wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy i działają charytatywnie. Popieramy wszelkie akcje społeczne, relacjonujemy protesty, reprezentujemy interesy mieszkańców. Promujemy przedsiębiorców i firmy lokalne.

Jako medium internetowe stawiamy na szybkość i jakość przekazywania informacji. Podajemy tylko sprawdzone i potwierdzone wiadomości - weryfikowane u źródła. Nie szukamy tanich sensacji.

Od 2007 roku bezpłatnie udostępniamy Wam nasz portal. Jako jedyny portal lokalny umożliwiamy Wam samodzielne dodawanie własnych, niekomercyjnych artykułów. Jako jedyny portal lokalny oddajemy do Waszej dyspozycji archiwum artykułów z ostatnich 12 lat - jest ich prawie 40 tysięcy! Dostęp do wszystkich treści zawsze był, jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Wam - czytelnikom portalu Calisia.pl.

Na świecie coraz więcej tytułów wprowadza opłaty lub zachęca do dobrowolnego wspierania ( theguardian.com, Wikipedia ). W dobie koronawirusa, kiedy również i reklamodawcy przechodzą przez „turbulencje”, zachęcamy Was do dobrowolnego wsparcia Calisia.pl poprzez kliknięcie poniżej i wybranie jednej z opcji wsparcia (czyli dobrowolna wpłata). Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu Calisia.pl. Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal. Z góry dziękujemy!

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ