Wyjątkowy koncert w wykonaniu dzieci z Kazachstanu

2019-06-18 17:00:00 D. Paruszewska

Koncert Zespołu domburzystów SZABYT i zespołu tańca ASYLTAU, czyli laureatów wielu konkursów m.in. w Finlandii, Turcji, Bułgarii i Rosji odbył się w miniony piątek 14 czerwca na rynku w Koźminku. Koncert przygotowała grupa 30 dzieci z Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży w Kapshagay. Była to forma podziękowania dla wszystkich osób, firm oraz instytucji dobrej woli dzięki którym dzieci z Kazachstanu mogły odwiedzić Powiat Kaliski poznając nasze tradycje i obyczaje. W organizację wizyty młodych artystów zaangażował się również Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

Koncert rozpoczął się o godzinie 19.00, przy fontannie na rynku w Koźminku. Goście, którzy przybyli do Koźminka mogli podziwiać artystyczny kunszt młodzieży z Kazachstanu z użyciem takich instrumentów jak : fortepian, skrzypce, dombra, kobyz, gitara, saksofon, flet.

Powiat Kaliski od wielu lat aktywnie stara się wspierać dzieci polskiego pochodzenia, które znajdują się często w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. W ostatnim czasie z władzami powiatu skontaktował się ks. Artur Zaraś, który od 6 lat pracuję jako polski misjonarz w Kazachstanie i bierze udział w infrastrukturalnych projektach na rzecz sierot społecznych i dzieci z rodzin patologicznych.

Ks. Artur pracuję w miejscowości Kapshagay. Miasto znajduje się w południowej części państwa w regionie Ałmaty. Jest to jedyna placówka w całym Kazachstanie, która prowadzi Parafialny Dom Dziecka. Trafiają tam dzieci: półsieroty i sieroty społeczne. Najczęściej jeden z rodziców sam nie może wychowywać dziecka z powodu braku mieszkania, pracy, choroby, alkoholizmu, albo innych dysfunkcji występujących w rodzinie. Dzieci mieszkają w domach razem z wychowawcami. Opiekę nad nimi sprawują: księża, siostry zakonne – Służebniczki z Lubonia k/Poznania, świeccy wychowawcy i wolontariusze z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie.

W tym roku grupa 30 podopiecznych Ks. Artura została zaproszona do Polski i Powiatu Kaliskiego, aby poznać nasze tradycje i obyczaje.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ