Społeczne

W kaliskim Edukatorze ruszył nabór na rok szkolny 2020/ 2021

2020-04-27 19:10:15 reklama@calisia.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa KSO Edukator działa z powodzeniem w Kaliszu od 15 lat. W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór do klas I, II, III, IV szkoły podstawowej, dysponujemy wolnymi miejscami w kl. V-VIII. Stwarzamy przyjazne i bezpieczne środowisko do dynamicznego rozwoju dzieci i młodzieży.

Edukator Kalisz
Edukator Kalisz

Nasza oferta obejmuje:

• dużą ilość godzin języków obcych, w tym drugi język obcy już od pierwszej klasy, zajęcia z native speakerem,
• edukację muzyczną, plastyczną i komputerową oraz wf w klasach 1-3 prowadzone przez profesjonalistów,
• zajęcia fakultatywne: basen, taniec, strzelnicę, sporty zespołowe, siłownię,
• kółka zainteresowań, szachy, warsztaty tematyczne (np. kulinarne, informatyczne),
• opiekę w ramach zajęć świetlicowych w godz. 8.00 – 16.00,
• konsultacje psychologiczne i logopedyczne,
• lekcje w muzeum, teatrze, kinie, filharmonii,
• wycieczki krajoznawcze,
• czesne pokrywające koszt wszystkich zajęć edukacyjnych.

Cele i założenia szkoły:

Celem Szkoły jest zapewnienie optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju uczniów. W codziennej pracy edukacyjnej i wychowawczej staramy się odkrywać drzemiące w dzieciach możliwości i kreatywnie je rozwijać. Jesteśmy szkołą kultywującą tradycję i kształcącą młodych, wrażliwych ludzi, zdolnych do autorefleksji i krytycznego myślenia, poszukujących własnych dróg życiowych. Celem naszej pracy jest tworzenie szkoły nastawionej na indywidualne potrzeby każdego ucznia, wczesne diagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz poszukiwanie skutecznych metod ich rozwiązywania.

Inspirujemy i zachęcamy do osobistego rozwoju talentów i zainteresowań

Naszym celem jest motywowanie uczniów nie tylko do tego, aby osiągali jak najlepsze wyniki w nauce na każdym etapie edukacyjnym, ale także odnajdywali pasję w uczeniu się i zdobywaniu wiedzy. Dbamy o to, aby mieli ugruntowany system wartości, byli wrażliwi, tolerancyjni i otwarci na świat.

Stwarzamy atmosferę życzliwości, zaufania i wzajemnego poszanowania.

Nasze osiągnięcia:

Najwyższe wyniki egzaminów zewnętrznych i konkursów wiedzy lokujące “Edukatora” wśród najlepszych szkół w Kaliszu, regionie i kraju.

ZAPRASZAMY!!!

Kalisz, Aleja Wojska Polskiego 29; tel. 62 500 59 35; www.edukator-kalisz.pl

Zapisy: dyrektor.edukator@interia.pl, tel. 505 125 784

Przeglądaj zasoby calisia.pl

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ