Urząd Marszałkowski szuka nowego dyrektora kaliskiego szpitala

2019-01-21 11:01:00 red za UMWW

Wkrótce poznamy nazwisko nowego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na to stanowisko.

zdjęcie ilustracyjne/arch. Calisia.pl
zdjęcie ilustracyjne/arch. Calisia.pl

Obowiązki dyrektora tymczasowo od początku listopada 2018 roku sprawuje zastępca ds. administracyjno-ekonomicznych Włodzimierz Szewczyk.

- Będziemy oczekiwać dobrych kandydatów i dobrych menadżerów, bo to jest bardzo ważny szpital w województwie, bardzo trudny, z wieloma problemami. Dotyczą one przede wszystkim utrzymania płynności finansowej ze względu na regulacje płacowe, które nie mają pokrycia w finansowaniu NFS. Część z nich jest tylko finansowana, natomiast reszta zależy od samorządu i on musi znaleźć pieniądze – mówił w październiku ubiegłego roku Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien mieć:
- wykształcenie wyższe;
- posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
- co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
- brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu:
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
- dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
- opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
- inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
- informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
- oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem;
- oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Oferty z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu" należy przesłać w zamkniętych kopertach na adres: Departament Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub składać bezpośrednio w Sekretariacie Departamentu Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, XI piętro, część A, pokój 1134. Na kopercie kandydat umieszcza również swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego.

Oferty powinny być złożone (dostarczone) pod wskazany wyżej adres w terminie 15 dni od daty opublikowania ogłoszenia (czyli 18 stycznia 2019 roku). W przypadku przesłania dokumentów listem poleconym decyduje data wpływu ofert.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ