Edukacja

Uniwersytet Kaliski otrzymał ponad 8 mln zł unijnego dofinansowania. Nowe możliwości dla studentów

2024-07-03 20:00:00 redakcja@calisia.pl

Uniwersytet Kaliski znalazł się w gronie 47 uczelni (na 211 aplikujących), które otrzymają unijne dofinansowanie w  konkursie „Kształcenie na potrzeby gospodarki”. Na projekt pn. „Nowoczesne kształcenie na potrzeby polskiej gospodarki”, uczelnia otrzyma 8 199 934 zł. Kwota ta pozwoli m.in. na doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt oraz realizację dodatkowych elementów kształcenia studentów w postaci bezpłatnego udziału w krajowych i zagranicznych wyjazdach, specjalistycznych szkoleniach, targach czy konferencjach.

fot. Uniwersytet Kaliski
fot. Uniwersytet Kaliski

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Kaliskiego do potrzeb rozwoju gospodarki i rynku pracy oraz zielonej i cyfrowej transformacji w latach 2024-2027 na 9 kierunkach studiów poprzez upraktycznienie, uatrakcyjnienie i ubranżowienie programów kształcenia z uwzględnieniem niezbędnej modernizacji infrastruktury dydaktycznej i informatycznej w ramach takich działań́ jak:

a) tworzenie nowych i modyfikacja istniejących programów kształcenia wraz z pracodawcami, praktykami i otoczeniem społeczno-gospodarczym;

b) doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt, urządzenia, oprogramowania zgodnie ze zmodyfikowanym/tworzonym programem kształcenia;

c) realizacja dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów, które mają wspomagać́ realizację efektów kształcenia;

d) realizacja działań́ zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki;

e) rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację programów kształcenia.

Wsparciem finansowym na nowoczesne kształcenie objętych zostało 8 obecnie istniejących kierunków: Informatyka, Elektrotechnika, Zarządzanie, Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kosmetologia, Ratownictwo medyczne oraz Mechanika i budowa maszyn, a także planowany nowy kierunek – Inżynieria technologii medycznych.

Studenci, którzy w roku akademickim 2024/2025 zostaną przyjęci na jeden z tych kierunków, mogą liczyć na szereg dodatkowych korzyści w postaci m.in. krajowych i zagranicznych wyjazdów, specjalistycznych szkoleń, zajęć z praktykami czy udziału w targach branżowych. To także warsztaty indywidualne i grupowe z motywacji do kształcenia, redukowania stresu, zwiększenia samooceny oraz zarządzania i organizacji pracy. Wszystko to oczywiście bezpłatnie – zachęca rektor Uniwersytetu Kaliskiego  dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. Uniwersytetu Kaliskiego. 

 

Szczegóły można znaleźć na stronie uniwersytetkaliski.edu.pl

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Wartość całkowita projektu: 8 484 234,00 zł. Wartość dofinansowania: 8 199 934,00 zł. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 7 001 189,90 zł

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować