Społeczne

Uczcili 75. rocznicę wyzwolenia Kalisza [zdjęcia]

2020-01-23 13:00:00 red.

23 stycznia w samo południe, na Głównym Rynku w Kaliszu odbyła się uroczystość upamiętniająca bohaterów walczących w obronie miasta.

fot. Błażej Krawczyk
fot. Błażej Krawczyk

Władze miasta i powiatu, parlamentarzyści oraz ich reprezentanci, przedstawiciele służb mundurowych i związków kombatanckich, harcerze, poczty sztandarowe kaliskich szkół, stowarzyszenia i instytucje złożyły wiązanki kwiatów oraz znicze pod pamiątkową tablicą na ścianie ratusza. Wartę honorową pełniła Straż Miejska Kalisza.

II wojna światowa przyniosła mieszkańcom Kalisza, podobnie jak całemu narodowi polskiemu, ogrom cierpienia i dotkliwe straty. Działania wojenne oszczędziły miasto i że trud dwudziestoletniej odbudowy nie legł w gruzach. Niewielkie to pocieszenie wobec zagłady dziesiątków tysięcy obywateli Kalisza, w tym całej prawie ludności pochodzenia żydowskiego. Przeogromne straty poniosła kultura miasta, a zasypywanie książkami kanału rzeki urosło do rangi najwyższego symbolu barbarzyństwa.

Kalisz został wcielony do Rzeszy, zmieniono nazwy ulic, usunięto pomniki, zakazano używania języka polskiego w urzędach; narzędziem terroru były masowe egzekucje w okolicznych lasach, prześladowania, wywozy na przymusowe roboty w głąb Niemiec. Odpowiedzią społeczeństwa polskiego stał się ruch oporu, zorganizowany od pierwszych dni okupacji w kilku ugrupowaniach o rozmaitym nastawieniu politycznym.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ