Tydzień Bibliotek w Książnicy Pedagogicznej pod hasłem #biblioteka

2019-05-17 14:37:00 PBP Książnica Pedagogiczna

fot. Ze zbiorów PBP KP
fot. Ze zbiorów PBP KP
Książnica Pedagogiczna w Kaliszu – jednostka edukacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – włączyła się w obchody Tygodnia Bibliotek i przygotowała specjalną ofertę edukacyjną. Do Książnicy zaprosiliśmy młodzież, aby mogła wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach edukacyjnych.

Podczas zwiedzania biblioteki uczniowie poznali tajniki pracy bibliotekarza, zwiedzili Dział Zbiorów Specjalnych, a także uczestniczyli w zajęciach pt. „Migająca biblioteka”, z wykorzystaniem języka migowego jako narzędzia komunikacji.

W czasie trwania akcji, we współpracy ze studentami I-go roku kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu, zostały przygotowane warsztaty biblioterapeutyczne pt. „Praca domowa”.

Ponadto bibliotekarze Książnicy, wspomagając pracę nauczycieli, wzięli udział w obchodach Tygodnia Bibliotek w Szkole Podstawowej w Chełmcach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kaliszu. Prezentowaliśmy zajęcia z wykorzystaniem Teatrzyku Kamishibai oraz czasopism gromadzonych przez Książnicę podczas warsztatów dziennikarskich.

„Czytamy i poznajemy razem najpiękniejsze baśnie i bajki” to kolejne zajęcia edukacyjne przygotowane przez bibliotekarzy dla dzieci.

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek odbyło się także seminarium pt. „Picturebook, jako forma książki do pracy z czytelnikiem” oraz o terapeutycznej mocy książek.

Przygotowaliśmy też prelekcję dla uczniów klas gimnazjalnych na temat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w nawiązaniu do obchodów roku pisarza. Uczestniczący w niej gimnazjaliści wzięli też udział w lekcji kaligrafii i zwiedzili pracownię artystyczną Władysława Kościelniaka.

Na zakończenie przekazaliśmy książki do instytucji współpracujących z biblioteką.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ