Spada bezrobocie w naszym regionie

2019-02-11 13:08:00 red

Zimniejsza się poziom bezrobocia w Kaliszu i powiecie kaliskim. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu na koniec stycznia 2019 roku zarejestrowane były 2 152 osoby, czyli o 344 mniej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Spadek stopy bezrobocia to głównie wykorzystanie programów i akcji aktywnego wychodzenia z bezrobocia.

fot. MW
fot. MW

Poziom bezrobocia na koniec stycznia 2018 roku na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego wynosił 3,1 proc., natomiast na koniec roku wynosił już 2,5 proc. Pod koniec stycznia 2019 roku poziom bezrobocia kształtował się na poziomie 2,7 proc. – Gdybyśmy porównali styczeń do stycznia ubiegłego roku to mamy mniej osób bezrobotnych o 344, natomiast gdybyśmy porównali grudzień do stycznia to jest tych osób o 145 więcej, ale to jest „tradycja”. Zawsze osoby, które kończą pracę w roku kalendarzowym rejestrują się na początku stycznia, żeby mieć podstawowe ubezpieczenie zdrowotne – mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu Artur Szymczak.

Dużą rolę w spadku bezrobocia mają programy aktywizujące, na które w 2018 roku przeznaczono 7 385 000 zł – Dzięki pomocy posła Jana Mosińskiego pozyskaliśmy dodatkowe środki w kwocie prawie 1 200 000 zł z rezerwy ministra pracy. Nie tak łatwo pozyskać takie środki – dodaje Artur Szymczak.

Ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu najwięcej środków zostało przekazanych na:

- Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności – 1 986 000 zł – skorzystało 117 osób
- Staże w miejscu pracy – 1 391 352 zł – 264 osoby skierowano na staż
- Refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 1 327 700 zł – 145 osób
- Roboty publiczne – 696 663 zł – 82 osoby
- Szkolenia – 583 475 zł – 140 osób

Ze środków uzyskanych z rezerwy ministerstwa przeprowadzono trzy programy:

- „45 plus” dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i starszych w kwocie 222 700 zł dla 13 osób
- „Długotrwale bezrobotni” dla osób, które pozostają bez pracy ponad rok w kwocie 215 000 zł dla 15 osób
- „Aktywna wieś” program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi w kwocie 689 500 zł dla 60 osób

Urząd pozyskał także środki na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 906 300 zł co pozwoliło na dofinansowanie szkoleń dla 377 osób.

- Na rok 2019 planujemy kwotę 5 840 400 zł – jest to kwota bazowa i będziemy się starali aby tych środków było dla naszego urzędu zdecydowanie więcej i zawsze tak jest, myślę że ten rok nie będzie odbiegał od 2018 – mówi Artur Szymczak dyrektor PUP.

Z tej kwoty w 2019 roku PUP zaplanował takie formy przeciwdziałania bezrobociu jak, m.in.:

- Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności – 1 513 000 zł
- Staże – 1 140 132 zł
- Refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 799 000 zł
- Szkolenia – 542 777 zł

- W tym roku będzie więcej środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Jeśli ktoś ma pomysł to zapraszamy do urzędu, aby skorzystać z tej formy wsparcia osób bezrobotnych – zachęca dyrektor PUP w Kaliszu.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ