Społeczne

Pomoc dla samorządów w okresie pandemii - inicjatywa ustawodawcza Senatu RP

2020-05-14 19:00:00 red. za Janusz Pęcherz Senator RP

Po godz. 1.00 w nocy w czwartek 14 maja zakończyło się plenarne posiedzenie Senatu. Przegłosowano ponad 100 poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, a także m.in. rozwiązania dla samorządów terytorialnych, które w okresie pandemii tracą dochody przy znacznie zwiększonych wydatkach. Skutki tej sytuacji odczuwa także Kalisz.

zdjęcie ilustracyjne Calisia.pl
zdjęcie ilustracyjne Calisia.pl

Uwagę na problem samorządów, na przykładzie sytuacji Kalisza, zwrócił senator Janusz Pęcherz podczas plenarnego posiedzenia Senatu w dn. 13 maja, kiedy to procedowano ustawę dotyczącą działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - tzw. tarczę antykryzysową 3.0. - Dzisiaj musimy spojrzeć zdecydowanie wyraźniej na problemy, z jakimi borykają się samorządowcy, przede wszystkim w gminach i powiatach. Dwie poprzednie tarcze antykryzysowe, ale i trzecia, która analizowana jest od tygodnia w Wysokiej Izbie nie zawierają rozwiązań dotyczących pomocy gminom czy powiatom w związku z utraconymi dochodami i zwiększonymi kosztami wynikającymi z przypisanych kolejnych zadań, które są wynikiem pandemii wirusa SARS-CoV-2 – mówił w Senacie Janusz Pęcherz. - Dane z Ministerstwa Finansów przekazane 10 maja br. gminom, są przerażające. Obliczenia wskazują, że dochody z PIT za kwiecień 2020 r. w porównaniu z kwietniem 2019 r. są nawet o ponad 40% niższe, a sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Dla przykładu w Kaliszu dochody z podatku PIT za kwiecień 2019 r. wynosiły ponad 18 mln zł, a za kwiecień 2020 r. tylko 10,6 mln zł.

Utracone dochody są i będą w dalszym ciągu także ze zwolnień z podatku od nieruchomości i innych. - Zwiększone koszty funkcjonowania gmin w wyniku stosowania przepisów antycovidowych dotyczą m.in. lokalnego transportu zbiorowego, odbioru odpadów z miejsc kwarantanny czy izolacji, a także wydatków ponoszonych na pomoc szpitalom w zakupie sprzętu medycznego oraz innych środków zabezpieczających personel medyczny pracujący z osobami zakażonymi koronawirusem. Miasto Kalisz na tego typu działania wydatkowało już do tej pory kwotę ponad 2,7 mln zł (organem prowadzącym szpitale jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego) – dodał Janusz Pęcherz.

Janusz Pęcherz zwrócił też uwagę na trudną sytuację spółek i instytucji, które w związku z pandemią nie mają przychodów, a generują znaczne koszty, m.in. Aquapark Kalisz, MKS Kalisz, OSRiR, MZBM czy Filharmonia Kaliska. – To wszystko instytucje miejskie i to samorząd Kalisza musi poradzić sobie ostatecznie z ich utrzymaniem w okresie pandemii – dodał Janusz Pęcherz.

Ostatecznie z inicjatywy ustawodawczej Senatu przegłosowano projekt ustawy o szczególnych rozwiązanych dla samorządu terytorialnego w okresie pandemii. Zaproponowano m.in., aby od kwietnia br. oraz w całym 2021 r. jednostki samorządu nie dokonywały wpłat tzw. janosikowego, umożliwienie wykorzystania środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na działania związane ze zwalczaniem pandemii, a także możliwość zawieszenia w całości albo w części realizacji Budżetu Obywatelskiego w latach 2020-2021.

Wprowadzono także poprawkę, aby ze zbiórek publicznych prowadzonych w gminach na zakup środków ochrony osobistej (np. maseczki i rękawice), nie było konieczności odprowadzania podatku VAT do Urzędów Skarbowych.

Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ