Społeczne

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 20 września w Kaliszu

2019-09-17 11:30:00 red za org.

- Wyjdź razem z nami na ulice, aby pokazać, że także Ty nie zgadzasz się na taki los naszej planety! - zachęcają do udziału organizatorzy Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, który odbędzie się 20 września o godz. 15.30 na Głównym Rynku.

fot. fb/Protest Tysięcy Miast - Kalisz | Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
fot. fb/Protest Tysięcy Miast - Kalisz | Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Strajk Klimatyczny rozpocznie Globalny Tydzień dla Klimatu. - Miliony młodych ludzi w różnym wieku, uczniów i studentów, a także dorosłych będzie protestować w tysiącach miast na całym globie. Protest ma na celu pokazać, że społeczeństwo nie zgadza się z biernością rządzących wobec coraz bardziej zaostrzającego się kryzysu klimatycznego - największego i najtrudniejszego wyzwania z jakim do tej pory mieliśmy do czynienia – piszą na profilu facebookowym organizatorzy wydarzenia.

20 września jest ostatnim piątkiem przed szczytem klimatycznym ONZ w Nowym Jorku, gdzie dyplomaci i dyplomatki z całego świata mają zdecydować o przyszłym losie ziemi. - Organy rządzące muszą wiedzieć, że my wszyscy, społeczeństwo całego globu, nie zgadzamy się, by przyszłość naszego świata, następnych pokoleń została zaprzepaszczona przez ich ignorancje. Podczas gdy politycy zajęci są sprawami, które nie powinny być w tym momencie na pierwszym planie ich działań, nasz priorytetowy problem czyli katastrofalne skutki zmian klimatycznych postawiany jest bez komentarza – piszą organizatorzy wydarzenia - Nawet w naszym kraju, w Polsce są one coraz bardziej odczuwalne. Upały, ograniczenia w dostępie do wody, a także susze, powodzie i gwałtowne burze to tylko zapowiedź najgorszego co może stać się z naszym światem, jeżeli nie zatrzymamy postępującego wzrostu globalnej temperatury. Dlatego tak ważne jest aby jak najszybciej została rozpoczęta transformacja energetyczna w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej – dodają.

Postulaty organizatorów:

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów - w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ