Kiedy OC przedłuża się automatycznie?

2020-02-21 12:00:00 Artykuł sponsorowany

OC – obowiązek każdego kierowcy

Ubezpieczenie OC jest obowiązkiem, który dotyczy wszystkich zarejestrowanych pojazdów mechanicznych. Chroni ono kierowcę od finansowych skutków, jeśli do kolizji doszłoby z jego winy. Niestety mimo nakładanych kar nadal zdarza się, że wielu kierowców jeździ bez ważnego OC. Wychodzi to na jaw podczas kontroli drogowych lub kontroli UFG. A ile można zapłacić za brak ważnej polisy w 2020 roku? Jeśli przerwa w OC trwała do 3 dni, kara wynosi 1040 zł dla osobówki i 1560 dla auta ciężarowego. Ale jeśli ktoś jeździł bez ważnej polisy powyżej 14 dni, zapłaci odpowiednio aż 5200 lub 7800 zł. Taka przerwa w OC kierowcy często wynika właśnie tego, że jego polisa nie wznowiła się automatycznie. Dlatego trzeba uważać. Poznajmy trzy przykłady, kiedy polisa się nie wznowi.

OC po poprzednim właścicielu 

Brak ciągłości ubezpieczenia jest często spowodowany nieświadomością właściciela pojazdu, że jego polisa się nie wznowi. Żyjąc w przeświadczeniu, ze nie trzeba się martwić wyborem polisy, można sprowadzić na siebie kłopoty. A kiedy polisa nie ma możliwości przedłużyć się automatycznie? Tak dzieje się, jeśli kierowca korzysta z polisy poprzedniego właściciela. Po zakupie pojazdu śmiało można jeździć na OC wybranym przez osobę, od której kupiliśmy auto. Polisa zmienia właściciela, ale pozostałe warunki pozostają bez zmian. Z jednym ważnym wyjątkiem – taka polisa nie wznowi się automatycznie. Więc nowy właściciel auta musi pamiętać, by pod koniec ważności wykupić nowe OC.

OC wykupione na raty

Niektórzy kierowcy z różnych powodów wybierają ubezpieczenie OC wykupione na raty. Zdarza się, że po zapłaceniu pierwszej, właściciel auta zalega z kolejnymi płatnościami z powodów trudności finansowych lub roztargnienia. Ubezpieczyciel co prawda utrzymuje przez czas 12 miesięcy ochronę, jednak kierowca poniesie tego konsekwencje. Po pierwsze zapłaci odsetki od zaległej sumy, a po drugie jego polisa nie wznowi się na następny rok. 

OC krótkoterminowe

Polisa krótkoterminowa bardzo przydaje się w niektórych sytuacjach. Dzieje się tak w przypadku pojazdów zarejestrowanych czasowo, sprowadzanych z zagranicy, zabytkowych czy historycznych. Czy taka polisa przedłuży się automatycznie? Na pewno nie. Jej ważność kończy się po upływie 30 dni, a po zakończeniu musimy kupić następną polisę. OC krótkoterminowe nie ma możliwości automatycznego wznowienia. 

Podsumowując, OC nie wznowi się automatycznie w przypadkach:

  • korzystania z OC poprzedniego właściciela pojazdu
  • zaległości w opłatach za OC
  • OC krótkoterminowego.

Pamiętaj, aby wówczas przed zakończeniem terminu starej polisy wykupić nowe OC. W tym celu warto wejść na stronę https://www.mfind.pl/ubezpieczenie-oc-ac/kalkulator-oc-ac. Porównywarka daje możliwość zapoznać się ofertami wielu ubezpieczycieli i wybrać najkorzystniejszą z nich.   

Kiedy OC przedłuży się automatycznie?

Znaczna większość zawartych z ubezpieczycielami polis OC przedłuża się automatycznie. Jednak tylko pod warunkiem, że dany pojazd, na który została wykupiona polisa, pozostaje własnością tego samego kierowcy. Polisa wznawia się na następne 12 miesięcy nawet, gdyby kierowca nie zapłacił za nią w terminie. To znaczy, że ochrona OC trwa nadal.

A co w sytuacji, gdyby kierowca zdecydował się na zmianę ubezpieczyciela? To oczywiście możliwe. Każdy ubezpieczyciel w terminie 14 dni przed zakończeniem ważności polisy wysyła wiadomość o tym do właściciela pojazdu. Ten ma dwa wyjścia: 

  • pozostać przy wznowionej polisie
  • zmienić ubezpieczyciela i wykupić nową polisę.

Jednak w tym drugim przypadku trzeba pamiętać, że najpóźniej dzień przed wygaśnięciem umowy kierowca musi złożyć wypowiedzenie do byłego ubezpieczyciela. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał płacić za dwie polisy. Na szczęście automatycznie wznowione OC można w każdej chwili wypowiedzieć, ale trzeba zapłacić za czas, w którym trwała ochrona.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ