Motoryzacja

6 maja - Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

2021-05-06 14:00:00 policja.pl

6 maja został ustanowiony przez Komisje Europejską jako Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wyznaczenie tej daty jest sposobem zwrócenia uwagi mieszkańcom Unii Europejskiej na kwestie bezpieczeństwa na drogach. Z jednej strony ma na celu uwrażliwienie decydentów i opinii publicznej na problemy związane z bezpieczeństwem na drogach, a z drugiej – zmianę zachowań ich użytkowników, tak aby transport stał się bezpieczny i dostępny dla wszystkich.

zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

Powinniśmy zatem w tym dniu przypominać wszystkim użytkownikom dróg, również dzieciom i młodzieży, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym to zadanie dla nas wszystkich, bo wszyscy mamy na nie wpływ uczestnicząc w ruchu drogowym jako piesi oraz kierujący pojazdami. 

W ramach obchodów Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w całej Europie prowadzone są akcje uświadamiające, a także festyny, konferencje i pokazy.

Europejski Dzień BRD to bardzo dobra okazja do zorganizowania w szkole wydarzenia związanego z promocją bezpieczeństwa ruchu drogowego.

* * *

Polska należy do krajów o bardzo wysokim stopniu zagrożenia wypadkami drogowymi. Na domiar złego wypadki te charakteryzują się dużą ilością ofiar śmiertelnych. W ostatnich latach na 100 wypadków drogowych przypadało u nas 8-9 ofiar śmiertelnych, Podczas gdy w krajach takich jak Szwecja, Holandia, Anglia, Niemcy, Francja liczba ta wynosi ok. 2-4 ofiary na 100 wypadków.

Nie da się całkowicie wyeliminować zjawiska, jakim są wypadki drogowe, jednak należy dążyć do ich ograniczenia, przede wszystkim zaś do ograniczenia ofiar śmiertelnych tych zdarzeń.

Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (człowiek – droga – pojazd), na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie się poszczególnych grup użytkowników dróg, generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych.

wypadek nie jest TYLKO zrządzeniem losu czy przeznaczeniem. Tym tragicznym zdarzeniom towarzyszą okoliczności, NA KTÓRE wpływ ma działanie człowieka.

W 2016 roku do Policji zgłoszono 33 664 wypadki drogowe, w których śmierć ponioslo 3 026 osób a rannych zostało  40 766.

Należy jednak podkreślić, że od kilku lat notuje się w Polsce tendencje spadkową liczby wypadków i ich ofiar o czym świadczą analizy statystyczne za 2017 rok i lata poprzednie.

  I-VII'2016 I-VII'2017 I-VII'2019 +/-

Wypadki

18 459

17 374

94,1

-1 085

Zabici

1 557

1 403

90,1

-154

Ranni

22 636

21 233

93,8

-1 403

Mając na względzie różnice pomiędzy poszczególnymi województwami, zarówno w liczbie mieszkańców, powierzchni, natężeniu ruchu oraz innych uwarunkowań, w celach porównawczych przyjmuje się wskaźniki liczby zabitych i liczby rannych na 100 wypadków drogowych.

 

WSKAŹNIKI ZABITYCH I RANNYCH WG WOJEWÓDZTW:

 

Wypadki

Zabici

Ranni

Wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków

Wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków

Dolnośląskie

2 324

226

2 907

9,7

125,1

Kujawsko-pomorskie

1 018

178

1 101

17,5

108,2

Lubelskie

1 262

178

1 484

14,1

117,6

Lubuskie

684

113

878

16,5

128,4

Łódzkie

4 222

214

5 298

5,1

125,5

Małopolskie

3 939

185

4 764

4,7

120,9

Mazowieckie (bez KSP)

2 396

351

2 883

14,6

120,3

Opolskie

754

99

859

13,1

113,9

Podkarpackie

1 682

141

2 019

8,4

120,0

Podlaskie

686

120

834

17,5

121,6

Pomorskie

2 725

144

3 357

5,3

123,2

Śląskie

3 650

257

4 347

7,0

119,1

Świętokrzyskie

1 365

107

1 724

7,8

126,3

Warmińsko-mazurskie

1 627

158

2 025

9,7

124,5

Wielkopolskie

2 316

249

2 683

10,8

115,8

Zachodniopomorskie

1 332

149

1 608

11,2

120,7

KSP

1 682

157

1 995

9,3

118,6

POLSKA

33 664

3 026

40 766

9,0

121,1

 

WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI WEDŁUG SPRAWSTWA W 2016 ROKU:

Sprawstwo wypadków

Wypadki

%

Zabici

%

Ranni

%

Wina kierujących

29 081

86,4

2 284

75,5

36 150

88,7

Wina pieszych

2 449

7,3

399

13,2

2 093

5,1

Wina pasażerów

142

0,4

1

0,0

149

0,4

Współwina

361

1,1

39

1,3

462

1,1

Pozostałe przyczyny

1 631

4,8

303

10,0

1 912

4,7

O g ó ł e m

33 664

100,0

3 026

100,0

40 766

100,0

 

W 2016 roku głównymi przyczynami wypadków było:

  • nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu - 7 420 wypadków,
  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 7 195 wypadków,
  • nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych - 3 487 wypadków.

 

Piesi – grupa szczególnie narażona na wypadki

Około 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią „niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego. Na tę grupę należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa.

W 2016 roku odnotowano 8 461 wypadków z udziałem osób pieszych (25,1% ogółu), w których  zginęło 868 pieszych (38,7% ogółu), a 7 974 pieszych odniosło obrażenia ciała (19,6% ogółu).

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej wypadków z udziałem pieszych i najtragiczniejsze ich skutki zanotowano w miesiącach jesienno - zimowych (październik-grudzień). Na taki stan rzeczy wpływ mają nasze warunki klimatyczne, a zwłaszcza  wcześnie zapadający zmrok i gorsza widoczność.

Głównymi przyczynami potrąceń pieszych było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściach dla pieszych. Zwrócić należy uwagę na to, że potrącenia pieszych, których przyczyną było niedostosowanie prędkości charakteryzowały się tragicznymi skutkami, w co piątym wypadku zginął człowiek.

 

PIESI - OFIARY WYPADKÓW WG WIEKU W 2016 ROKU

Wiek

Ogółem

%

Zabici

%

Ranni

%

  0 - 6

204

2,3

6

0,7

198

2,5

07 - 14

824

9,3

10

1,2

814

10,2

15 - 17

445

5,0

12

1,4

433

5,4

18 - 24

831

9,4

32

3,7

799

10,0

25 - 39

1480

16,7

133

15,3

1347

16,9

40 - 59

2065

23,4

280

32,3

1785

22,4

60 plus

2989

33,8

394

45,4

2595

32,5

b/d

4

0,0

1

0,1

3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdarzenia z udziałem pieszych, to w większości zdarzenia zakwalifikowane jako „najechanie na pieszego”, pozostałe to inne zdarzenia, w których pieszy został poszkodowany np. w wyniku zderzenia dwóch pojazdów, a następnie wjechania pojazdu na chodnik, wjechania w wiatę przystanku komunikacji, uderzenie w słup lub znak, który przewracając się uderzył w pieszego lub też pieszy przyczynił się do powstania wypadku drogowego nie doznając w nim obrażeń ciała.

W 2016 roku typowych potrąceń pieszych zanotowano 8 255, w ich wyniku 859 osób zginęło, a 7 838 zostało rannych. Najwięcej wypadków spowodowali kierujący pojazdami, jednakże najwięcej osób zginęło w  wypadkach, w których sprawcami byli sami piesi.

 

Dzieci w wieku 0-14 lat – ofiary wypadków drogowych

W 2016 roku w Polsce miały miejsce 2 973 wypadki drogowe z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych  72 dzieci poniosło śmierć, a 3 260 doznało obrażeń. W stosunku do roku 2015 wzrosła: liczba wypadków o 153 (+5,4%), liczba zabitych dzieci o 2 (+2,9%)  i liczba rannych dzieci o 182 (+5,9 %).

 

OFIARY WYPADKÓW DROGOWYCH DZIECI W LATACH 2014-2016

Grupy wiekowe

Zabici

Ranni

2014

2015

2016

2014

2015

2016

0 - 6

30

22

22

1 096

883

968

7 - 14

50

48

50

2 413

2 195

2 292

 

80

70

72

3 509

3 078

3 260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYPADKI Z UDZIALEM DZIECI W LATACH 2007-2016

Rok

Wypadki

Zabici

Ranni

Ogółem

2007=100%

Ogółem

2007=100%

Ogółem

2007=100%

2007

5 708

100,0

156

100,0

5 754

100,0

2008

5 755

100,8

146

93,6

5 753

100,0

2009

5 050

88,5

128

82,1

5 058

87,9

2010

4 239

74,3

112

71,8

4 586

79,7

2011

4 077

71,4

102

65,4

4 414

76,7

2012

3 679

64,5

89

57,1

3 945

68,6

2013

3 454

60,5

90

57,7

3 747

65,1

2014

3 210

56,2

80

51,3

3 509

61,0

2015

2 820

49,4

70

44,9

3 078

53,5

2016

2 973

52,1

72

46,1

3 260

56,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W stosunku do roku 2007 liczba wypadków z udziałem dzieci w 2016 roku spadła o 47,9%,  zabitych o 53,9%, a rannych o 43,3%.

Zdecydowana większość wszystkich poszkodowanych wśród dzieci w wieku 0-6 lat, to pasażerowie pojazdów - aż 77,1%, w tym ofiary śmiertelne to 72,7%. Tendencja ta jest bardzo niepokojąca albowiem świadczy o tym, że najmłodsi są narażeni na utratę życia bądź zdrowia przede wszystkim z powodu błędów dorosłych. Często za kierownicą pojazdu, w którym dziecko ulega wypadkowi siedzi ktoś z jego bliskiej rodziny.

W przypadku dzieci ze starszej grupy wiekowej 7-14 lat, także najwięcej ofiar śmiertelnych oraz  rannych było wśród pasażerów.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich latach, nasilenie wypadków z udziałem dzieci występuje w miesiącach letnich. Najwięcej wypadków z udziałem dzieci wydarzyło się w czerwcu - 345, w lipcu – 343 oraz w sierpniu - 340.  Najwięcej dzieci zginęło we  wrześniu  13 i w lipcu - 11. 

W 2016 roku dzieci w wieku 0-14 lat były sprawcami 769 wypadków (spadek o 13 wypadków w stosunku do roku 2015), zginęło w nich 18 dzieci (wzrost o 6),  a 776 zostało rannych (spadek o 27).

Sprawcy wypadków drogowych w wieku 0-14 lat w 2016 roku

Wiek sprawcy

Rodzaj uczestnika

Wypadki

Zabici

Ranni

0-6

kierujący

14

-

15

pieszy

79

1

78

7-14

kierujący

334

14

339

pieszy

342

3

344

Ogółem

 

769

18

776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo zagrożona wypadkami drogowymi jest też nieletnia młodzież w wieku 15-17 lat. W 2016 roku miało miejsce 1 712 wypadków z udziałem młodzieży (wzrost o 32 w stosunku do 2015 roku),  zginęło w nich 74 młodych osób (wzrost o 7), a 1 714 zostało rannych (spadek o 2).  W tej grupie wiekowej także najwięcej ofiar odnotowano wśród pasażerów

 

WYPADKI Z UDZIAŁEM OSÓB W WIEKU 15-17 LAT W 2016 ROKU

 

Wypadki

Zabici

Ranni

2015

2016

2015

2016

2015

2016

kierujący

568

582

20

22

546

458

pasażer

667

755

34

40

723

823

pieszy

445

431

13

12

447

433

Ogółem

1 680

1 768

67

74

1 716

1 714

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* suma wypadków w tabelach nie jest równa ogólnej liczbie ze względu na udział w jednym wypadku dzieci w różnych przedziałach wiekowych

Aktualne dane na temat stanu brd w Polsce można znaleźć na stronie internetowej policja.pl (http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy)

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu.

Pomóż nam w rzetelnym informowaniu mieszkańców Kalisza i regionu. Wspieraj niezależne dziennikarstwo.

Naszą misją jest dostarczanie kaliszanom wszelkich informacji dotyczących życia społecznego, polityki, sportu i kultury. W dobie fake newsów oraz mediów zależnych od barw politycznych, dostarczamy informacje obiektywne, niezależne i rzetelne. Słuchamy głosu każdej strony, każdego środowiska, każdego mieszkańca. Wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy i działają charytatywnie. Popieramy wszelkie akcje społeczne, relacjonujemy protesty, reprezentujemy interesy mieszkańców. Promujemy przedsiębiorców i firmy lokalne.

Jako medium internetowe stawiamy na szybkość i jakość przekazywania informacji. Podajemy tylko sprawdzone i potwierdzone wiadomości - weryfikowane u źródła. Nie szukamy tanich sensacji.

Od 2007 roku bezpłatnie udostępniamy Wam nasz portal. Jako jedyny portal lokalny umożliwiamy Wam samodzielne dodawanie własnych, niekomercyjnych artykułów. Jako jedyny portal lokalny oddajemy do Waszej dyspozycji archiwum artykułów z ostatnich 12 lat - jest ich prawie 40 tysięcy! Dostęp do wszystkich treści zawsze był, jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Wam - czytelnikom portalu Calisia.pl.

Na świecie coraz więcej tytułów wprowadza opłaty lub zachęca do dobrowolnego wspierania ( theguardian.com, Wikipedia ). W dobie koronawirusa, kiedy również i reklamodawcy przechodzą przez „turbulencje”, zachęcamy Was do dobrowolnego wsparcia Calisia.pl poprzez kliknięcie poniżej i wybranie jednej z opcji wsparcia (czyli dobrowolna wpłata). Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu Calisia.pl. Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal. Z góry dziękujemy!

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ