Wizyta Konsula Generalnej Republiki Federalnej Niemiec w ZSP Nr 2 w Kaliszu

2010-03-26 20:55:34 Monika

W miniony czwartek Konsul Generalnej Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Rüdiger Schulz nieoczekiwanie odwiedził Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu.

Celem wizyty było poznanie specyfiki jedynego w Polsce Technikum Budowy Fortepianów im. G.A. Fibigera.
Konsul szczególnie interesował się przedmiotami wykładanymi w szkole, możliwościami rozwoju uczniów oraz planami młodzieży na przyszłość związanymi ze zdobytym zawodem – technik instrumentów muzycznych.
W spotkaniu udział wzięli : Dyrektor szkoły Janusz Matuszewski, Wicedyrektorzy –Urszula Wilczyńska-Rosada i Marek Szroniak oraz nauczycielka TBF Iwona Wiertelak.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ