Społeczne

Przekazanie umów dotacji dla OSP

2019-10-10 10:46:50 red za asp. Szymon Zieliński

W siedzibie GOK-u w Liskowie oraz na sali OSP w Opatówku 9 października miało miejsce uroczyste przekazanie umów o dofinansowanie z programu 5000+ dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Środki zostaną przeznaczone na:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wręczenia potwierdzających ten fakt dokumentów wraz z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu mł. bryg. Sławomirem Kotońskim dokonali w budynku GOK-u w Liskowie poseł Piotr Kaleta, radny powiatu kaliskiego Wincenty Nowak i wójt gminy Lisków Maria Krawiec. Natomiast w siedzibie OSP w Opatówku umowy przekazali poseł Piotr Kaleta, wójt gminy Opatówek Sebastian Wardęcki oraz sekretarz gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic.

Spotkanie w GOK-u w Liskowie było również doskonałą okazją do przekazania nowego defibrylatora AED dla OSP w Liskowie który został zakupiony w ramach dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Sprzęt ten wykorzystywany jest do ratownictwa medycznego i znacząco poprawi bezpieczeństwo wszystkich mieszańców gminy Lisków.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ