Kultura

Przed nami Regionalne Spotkania Taneczne „Tylko Dance ma Sens”

2024-03-01 08:00:00 red. za CKiS

Wydarzenie

Wydarzenie już się odbyło.

Młodzieżowy Dom Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki zapraszają amatorskie zespoły taneczne z Kalisza i regionu południowej Wielkopolski do udziału w REGIONALNYCH SPOTKANIACH TANECZNYCH "Tylko Dance ma Sens" – 5 kwietnia 2024 r., (piątek), na scenie CKiS.

 

fot. MDK
fot. MDK

W poprzedniej edycji ponad 260 uczestników zaprezentowało swoje umiejętności taneczne podczas Dziecięcych Spotkań Tanecznych "Tylko dance ma sens". Regionalne Spotkania Taneczne, które od wielu lat organizuje MDK wspólnie z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, integrują środowisko taneczne, ale przede wszystkim dają wszystkim mnóstwo radości i potwierdzenia życiowego motta tancerzy, że "Tylko dance ma sens". 

Tak było rok temu: https://calisia.pl/tylko-dance-ma-sens-w-mdk,61626

 

ORGANIZATORZY:

Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu
ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel.62 767-25-21
e-mail: ewa.paczkowska@mdk.kalisz.pl
www.mdk.kalisz.pl

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz
tel.62 767-25-45
e-mail: j.gorska@ckis.kalisz.pl
www.ckis.kalisz.pl

MIEJSCE I TERMIN IMPREZY:
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6
5 kwietnia 2024 (piątek)

CELE IMPREZY
1. Integracja środowiska tanecznego.
2. Popularyzacja tańca, jego walorów artystycznych i funkcji wychowawczych.
3. Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi zespołami tanecznymi.
4. Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych zespołów tanecznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Spotkania adresowane są do amatorskich zespołów oraz duetów z Kalisza i okolic.
2. Kategorie taneczne uczestników:
• 6-11 lat
• 12-15 lat
• powyżej 15 lat
O przydziale do grupy wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu.
3. W spotkaniach można prezentować wszystkie formy taneczne.
4. Każda instytucja może delegować max.5 zespołów.
5. jeden tancerz może wziąć udział w nie więcej niż dwóch prezentacjach.
6. Występujący prezentują jeden układ taneczny do 5 minut.
7. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszenia z dopiskiem Dance ma Sens na adres ewa.paczkowska@mdk.kalisz.pl  drogą elektroniczną do 22 marca 2024
8. Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
9. Ze względu na warunki techniczne organizatorzy podejmują decyzję o ostatecznej liczbie zespołów zakwalifikowanych do Regionalnych Spotkań Tanecznych według kolejności zgłoszenia. O odmowie organizator powiadomi telefonicznie.
10. Przesłanie zgłoszenia jest jednoczesne z akceptacją warunków Spotkań oraz zgodą na publikowanie przez organizatora konkursu danych osobowych i wizerunku. Klauzula informacyjna na stronie Administratora ww.mdk.kalisz.pl.

UWAGI ORGANIZACYJNE:
1. Występujący zobowiązani są do przygotowania nagrań muzycznych audio na pendrive. Na jednym nośniku może znajdować się tylko jedno nagranie dotyczące jednego zespołu z opisem: nazwą zespołu i tytułem układu.
Nośnik należy dostarczyć odpowiednio wcześniej w dniu Spotkań do stanowiska organizacyjnego.
2. Prezentacje odbędą się na scenie 6×9.
3. Zespoły przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.
4. Akredytacja jest obowiązkowa i wynosi 100 zł od zespołu i 70 zł od duetu.
Płatność przelewem na konto
Centrum Kultury i Sztuki
ul, Łazienna 6, 62-800 Kalisz
34 1020 2212 0000 5302 0431 9653
z dopiskiem „Tylko dance ma sens”
do 22 marca 2024.
5. Każdemu zespołowi zostanie przydzielone miejsce do przebrania. Prosimy o przestrzeganie ustaleń organizacyjnych.
6.Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez uczestników bez opieki.
7. Za bezpieczeństwo wykonawców podczas Spotkań odpowiadają opiekunowie.
9. O przyznaniu statuetek uczestnicy zostaną poinformowani po zakończeniu prezentacji w dniu Spotkań, a Protokół zostanie zamieszczony na stronach:
www.mdk.kalisz.pl i www.ckis.kalisz.pl

PROGRAM:
9.00-10.00
Sprawy organizacyjne – stanowisko organizacyjne. Próby sytuacyjne.
od godz.10.00
Prezentacja zespołów.
Orientacyjny czas zakończenia oraz kolejność wystąpień zostanie opublikowana na stronie MDK dnia 27.03.2024.

NAGRODY I WYRÓZNIENIA:
1. Występującym przygląda się Komisja Artystyczna Spotkań Tanecznych powołana przez Organizatorów, która biorąc pod uwagę kryteria:
• opracowanie choreograficzne (adekwatne do wieku)
• oryginalność kompozycji
• technikę wykonania
• dobór muzyki (adekwatna do wieku)
• dobór i estetykę stroju
• kulturę sceniczną występu

przyzna Statuetki Spotkań
2.Wszystkie zespoły biorące udział w Spotkaniach otrzymają dyplomy uczestnictwa.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować