Kiedy remont Częstochowskiej i Nowego Światu? Koszty okazały się 2 razy wyższe

2019-01-09 10:30:00 BK

Modernizacja Drogi Wojewódzkiej nr 450, na odcinku od Rogatki, przez ul. Częstochowską do granic miasta miała ruszyć już w 2018 roku. Projekt inwestycji jest gotowy. Niestety koszty realizacji okazały się nawet dwukrotnie większe niż oszacowano – zamiast 40 milionów, nawet 90 milionów.

Szeroko zakrojona modernizacja dotyczy długiego odcinka drogi nr 450, od Rogatki, przez ul. Nowy Świat, ul. Częstochowską aż do granic miasta. Długość tego odcinka to 6,2 kilometra. Jej koszt oszacowany był na prawie 40 mln zł. W ramach modernizacji tego odcinka wykonane zostaną nowe chodniki, nawierzchnia, jednostronna dwukierunkowa ścieżka rowerowa na całej długości oraz na skrzyżowaniu ul. Budowlanych z ul. Częstochowską rondo turbinowe. Przebudowie ulegnie również rondo przy ul. Ks. Jolanty oraz wiadukt kolejowy, co udrożni ruch i usprawni dojazd do giełdy.

Na odcinku od ul. Budowlanych do ronda z ul. Ks. Jolanty, projektanci zaproponowali dodatkowy pas środkowy, tzw. pas bezpieczeństwa, który będzie umożliwiał lewoskręt.

Dofinansowanie na tę inwestycję miasto otrzymało w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na podstawie wniosków pozakonkursowych. Niestety jak się okazuje, koszty jej realizacji mogą być nawet dwukrotnie wyższe, sięgające 90 mln zł.

- Dofinansowanie z ZiT-ów jest sztywne i uzależnione od kwoty o jaką miasto aplikowało w ramach projektu. Problem w tym, że kwota o którą miasto aplikowało na budowę 6 kilometrów drogi była bardzo zaniżona – wyjaśnia prezydent Krystian Kinastowski. - Osoby przygotowujące wniosek tłumaczą się tym, że ceny wykonania inwestycji znacznie wzrosły. Dodatkowo może jakieś elementy nie zostały ujęte. Projekt, który powstał po otrzymaniu dofinansowania wiele spraw uszczegółowił. Z 40 mln złotych zrobiło się 90. Rozmawiamy z Urzędem Marszałkowskim i staramy się rozwiązać tę sytuację by pieniądze nie przepadły.

Jak zaznacza prezydent, nowa inwestycja drogowa ma rozwiązać problemy komunikacyjne miasta. - Są to parametry, które muszą poprawić jakość drogi. Jest to droga wojewódzka, dlatego otrzymaliśmy dofinansowanie i musimy mieć tego świadomość – mówi prezydent.

Włodarz miasta pozytywnie ocenia projekt inwestycji. - Jest to dobry projekt. Robiła go firma z Gdańska. Dokumentacja jest dokładnie opracowana. Problem w tym, że koszty na samym początku były źle oszacowane – wyjaśnia prezydent.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ