Zimowe odszkodowania

2013-01-22 22:32:00 Radca Prawny Bartosz Tomczuk

Okres zimowy to czas, w którym każdego z nas może ulec wypadkowi np. na nieodśnieżonym chodniku, wskutek spadających z dachu sopli czy poślizgu samochodu na oblodzonej drodze. Warto zatem wiedzieć, kto ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym, jak udokumentować szkodę oraz jakich świadczeń możemy domagać się, jeżeli będziemy osobą poszkodowaną w tego rodzaju wypadku.

Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie?
Zgodnie z ogólna zasadą za wypadki powstałe w okresie zimowym odpowiedzialnym będzie osoba, na której ciążył obowiązek odśnieżenia miejsca, w którym doszło do wypadku.
Chodnik położony przy granicy budynku lub ogrodzenia działki ma obowiązek odśnieżyć właściciel. W przypadku powierzenia obowiązku odśnieżania wyspecjalizowanemu przedsiębiorcy lub zarządcy przez właściciela to oni będą ponosić odpowiedzialność za skutki wypadku. Za spadające sople i śnieg odpowiedzialność ponosi co do zasady właściciel nieruchomości, warto jednak wskazać, że za skutki spadania sopli i śniegu z balkonów i tarasów przylegających do mieszkań lub lokali użytkowych odpowiedzialni są właściciele i najemcy tych lokali.
Za odśnieżanie dróg czy też usuwanie powstających zimą ubytków w nawierzchni drogowej odpowiedzialny jest zarządca drogi, na której doszło do wypadku. Drogi publiczne dzielą się na kilka kategorii tj.: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne. Zarządcą drogi - jest, w zależności od jej kategorii: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych i autostrad, zarząd województwa dla dróg wojewódzkich, zarząd powiatu dla dróg powiatowych, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) dla dróg gminnych. Obok wymienionych powyżej dróg, występują również drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych - drogi wewnętrzne, do których zalicza się np. drogi położone na terenie osiedli mieszkaniowych, obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi i autobusowymi, za których utrzymanie odpowiedzialność ponoszą podmioty zarządzające terenem, na którym drogi i miejsca te są położone. Zarządcą takich dróg może być przykładowo spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa lub sam właściciel danego terenu.
Za odśnieżenie przystanków autobusowych odpowiadają przedsiębiorcy użytkujący tereny służące komunikacji publicznej.
Jeżeli zarząd drogi lub inna jednostka pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych do ich obowiązków należeć będzie odśnieżenie chodnika przeznaczonego na miejsca parkingowe.
Jak udokumentować szkodę?
Dla odpowiedniego zabezpieczenia roszczeń osoby poszkodowanej istotne jest zgromadzenie odpowiednich dowodów potwierdzających zaistniałą szkodę i jej rozmiary, do których w szczególności należy dokumentacja zdjęciowa z miejsca zdarzenia, zebranie danych adresowych świadków zdarzenia, zawiadomienie policji lub straży miejskiej. Przy szkodach osobowych mogą być pomocne również oświadczenia ze strony medyków udzielających pomocy (lekarza pogotowia, ratownika medycznego) oraz dokumentacja obrazująca proces powypadkowego leczenia i rehabilitacji, na którą składają się, zazwyczaj: dokumentacja medyczna oraz faktury i rachunki potwierdzające koszty leczenia. Bez podjęcia powyższych kroków możesz nie uzyskać przysługującego Ci odszkodowania.
Czego może domagać się poszkodowany w wypadku?
Zakres świadczeń jakich w następstwie szkód osobowych i majątkowych może domagać się poszkodowany jest bardzo szeroki. Jeżeli dojdzie do upadku na oblodzonym chodniku może przysługiwać przykładowo zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, renta, zwrot wszelkich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, koszty dojazdu do placówek medycznych oraz koszty uszkodzonych czy zniszczonych ubrań i rzeczy osobistych, np. okularów, zegarka. W przypadku szkód majątkowych w pojazdach poszkodowany może domagać się natomiast zwrotu kosztów związanych z koniecznością naprawy pojazdu np. wymiany felgi, szyby, opon, elementów zawieszenia pojazdu etc.
Warto również wskazać, że zarządcy dróg, właściciele nieruchomości, zarządcy nieruchomości, wyspecjalizowane firmy trudniące się utrzymywaniem czystości i porządku często korzystają z dobrowolnych ubezpieczeń OC, w związku z czym poszkodowany może skierować swoje roszczenia bezpośrednio do ubezpieczyciela.
Autor:
Radca Prawny Bartosz Tomczuk prowadzący indywidualną praktykę w Kancelarii Radcy Prawnego w Kaliszu

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować