Społeczne

Zakończył się I etap prac na cmentarzu przy Ukraińskiej

2024-02-12 19:00:00 WKST

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków w porozumieniu z Miastem Kalisz zakończył pierwszy etap prac związanych z upamiętnieniem Wojskowego Cmentarza Ukraińskiego zlokalizowanego przy ulicy Ukraińskiej.

fot. Kancelaria Prezydenta Miasta
fot. Kancelaria Prezydenta Miasta

Jak informowaliśmy w czerwcu ubiegłego roku, pomiędzy Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków, a Miastem Kalisz zwarte zostało Porozumienie w sprawie realizacji zadania pn: Upamiętnienie Wojskowego Cmentarza Ukraińskiego w Kaliszu.

Cmentarz Wojskowy w Szczypiornie jest miejscem spoczynku żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz członków ich rodzin. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej wsparła Polskę w wojnie z Rosją Radziecką w 1920 roku. Po wyparciu Armii URL z Ukrainy i internowaniu jej oddziałów na terytorium Polski, część żołnierzy skierowano do obozów w Kaliszu oraz w podkaliskim Szczypiornie.

W roku 1922 w obozach przebywało 5788 żołnierzy, a miasto i jego okolice stały się jednym z najważniejszych centrów życia kulturalnego, politycznego i wojskowego ukraińskiej emigracji politycznej. W 1923 roku na cmentarzu odsłonięto obelisk ku czci pochowanych tam żołnierzy walczących o wolną Ukrainę. Ukraiński Cmentarz Wojskowy w Szczypiornie pozostaje jedną z największych i najważniejszych tego rodzaju nekropolii w Polsce.

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków we wrześniu ubiegłego roku wyłonił wykonawcę robót budowlano-remontowych na ukraińskiej nekropolii w Szczypiornie. Zgodnie z projektem rewitalizacji cmentarza, opracowanym na zlecenie NIKZ, od października ubiegłego roku do końca stycznia bieżącego, trwały roboty budowlano-remontowe.

Zakres robót wykonanych w ramach umowy obejmował:
1. ustawienie w obrębie cmentarza 243 nowych, metalowych krzyży w rzędach, zgodnie z planem z 1929 r. wraz z wbudowaniem w ich strukturę reliktów dawnych krzyży betonowych,
2. oznaczenie miejsca pochówku poprzez umieszczenie metalowych tabliczek ze znacznikiem krzyży w gruncie oraz przeprowadzenie konserwacji reliktów historycznego pochówku (słupki wokół pola grobowego),
3. usunięcie istniejącego piaskowcowego obelisku ku czci żołnierzy Ukraińskiej Armii Ludowej,
4. zamontowanie w jego miejscu odtworzonego wg ikonografii z 1923 roku obelisku z czarnego granitu, z napisami w językach ukraińskim i polskim,
5. umieszczenie wokół obelisku trzech tablic z czarnego granitu poświęconych historii cmentarza ukraińskiego, wykonanym renowacjom nekropolii, oraz historii cmentarza jenieckiego od 1914 roku,
6. wykonanie nowej nawierzchni mineralnej wokół obelisku,
7. ustawienie po obu stronach wejścia na cmentarz dwóch pionowych tablic betonowych – jednej z informacjami dotyczącymi historii społeczności ukraińskiej w Kaliszu, obozu internowania w Szczypiornie i cmentarza ukraińskiego; drugiej z wykazem imion i nazwisk pochowanych żołnierzy i ich rodzin.

Koszt ich wykonania wraz ze sprawowaniem nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi na cmentarzu, został w całości sfinansowany przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak informuje Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, niebawem ogłoszony zostanie przetarg na na wykonie II etapu prac związanych z upamiętnieniem Wojskowego Cmentarza Ukraińskiego w Kaliszu-Szczypiornie. Zakres prac uwzględnia założenie trawnika oraz restauracja ogrodzenia nekropolii.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować