Polityka

Wyregulują Krępicę

2019-06-29 15:00:00 red

Oczyszczenie koryta i przepustów rurowych z namułu, czy wycięcie krzaków to niektóre z prac, które zostaną jeszcze w tym roku wykonane przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu. Prace mają na celu bezpieczeństwo mieszkańców i eliminację podtopień. Miasto przygotowuje także dokumentację na tzw. suche zbiorniki przeciwpowodziowe.

zdjęcie ilustracyjne/arch. Calisia.pl
zdjęcie ilustracyjne/arch. Calisia.pl

- Ciek od parku nad Krępicą w dolince na osiedlu Korczak do odcinka za mostem na ul. Poznańskiej będzie w tym roku poddany pracom utrzymaniowo-konserwacyjnym. W związku z trudnym dostępem większość prac zostanie wykonana ręcznie – mówi poseł PiS Jan Mosiński.

Zaplanowano szereg prac o charakterze utrzymaniowym wraz z umocnieniami skarp:

 • ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych i roślinności ze skarp cieku,
 • ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych,
 • oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu,
 • oczyszczenie koryta cieku z zalegającego w dnie gruzu, odpadów i śmieci z odcinkowym udrożnieniem koryta poprzez usunięcie zatorów z wywozem,
 • roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość od 10 m do 100 m z jednoczesnym częściowym wywozem urobku i częściowym zagospodarowaniem i rozplantowaniem,
 • roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m przy udrożnieniu przepustu skrzyniowego x3 w ul. Poznańskiej,
 • oczyszczenie z namułu przepustów rurowych,
 • plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie,
 • wykonanie palisady,
 • umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi,
 • umocnienie skarp włókniną syntetyczną.

- PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, w ramach utrzymania, prowadzi stały monitoring cieku z cyklicznymi wizjami terenowymi, wykonuje bieżące prace utrzymaniowe mające na celu utrzymanie niezakłóconego przepływu wody poprzez usuwanie zatorów i powalonych drzew – czytamy w piśmie zastępcy prezesa Wód Polskich Krzysztofa Wosia do posła Jana Mosińskiego.

Zarząd Zlewni w Kaliszu rozpisuje, w ramach zamówień publicznych ciąg prac, które mają zakończyć się w tym roku. Równocześnie Miasto Kalisz opracowuje dokumentację na regulację cieku Krępica, w której projektowane są tzw. suche zbiorniki przeciwpowodziowe, a ich zadaniem będzie zmagazynowanie fali uderzeniowej deszczu nawalnego, które zapobiegną niekontrolowanym wezbraniom wody w korycie podczas deszczów. Miasto uzyskuje niezbędne decyzje administracyjne i pozwolenia, które są niezbędne do realizacji inwestycji. Po uzyskaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego będzie możliwe wykonanie robót budowlanych związanych z budową zbiorników. Jednak w tej inwestycji inwestorem będzie Kalisz, w związku z czym, środki finansowe najprawdopodobniej będą pochodziły z budżetu Miasta.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ