Społeczne

W Kaliszu oficjalnie otwarto Centrum Integracji Cudzoziemców [zdjęcia]

2022-03-07 18:00:00 BK

7 marca w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 13 odbyło się uroczyste otwarcie jednego z 5 w Wielkopolsce Centrum Integracji Cudzoziemców.

fot. Błażej Krawczyk
fot. Błażej Krawczyk

1 marca 2022 roku uruchomione zostały w Wielkopolsce Centra Integracji Cudzoziemców, które znajdują się w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Oficjalne otwarcie placówki w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 13 odbyło się 7 marca. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Aneta Niestrawska - I Wicewojewoda Wielkopolski, parlamentarzyści - poseł Jan Mosiński i Tomasz Ławniczak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulina Stochniałek, radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Marlena Wodzińska i Andrzej Plichta, Grażyna Ożarek z Biura Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, wiceprezydent Miasta Kalisza Mateusz Podsadny.

- Otwieramy pierwsze z 5 Centrów Integracji Cudzoziemców w Wielkopolsce. To program pilotażowy, który powstał w nieco innym celu - chodziło o stworzenie przyjaznego miejsca, w którym wszyscy cudzoziemcy z Wielkopolski znajdą wsparcie, pomoc w szerokim zakresie. Ostatnie wydarzenia w Ukrainie zmieniły nieco nasze postrzeganie sytuacji. Najpilniejszym zadaniem w tym momencie będzie pomoc obywatelom Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Jesteśmy na to przygotowani - mówiła Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulina Stochniałek. - Jesteśmy przygotowani by wspierać wszystkich, którzy przyjechali do nas z innego kraju, bardzo szeroką ofertą językową, kulturalną, ale też prawną, edukacyjną. 

Kaliskie Centrum Integracji Cudzoziemców to jedna z pięciu placówek, które zostały utworzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce. II etap - pilotaż centrów integracji cudzoziemców”, współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a partnerami Województwo Wielkopolskie wraz z Województwem Opolskim.

- W obliczu sytuacji z jaką się mierzymy, cieszymy się z otwarcia CIC w Kaliszu. Centra te powstają ramach projektu "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce", w formie pilotażowej. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyszło z inicjatywą realizacji tych Centrów, pozyskując z MSWiA środki w kwocie 6 mln zł. Dodatkowe 2 mln zł to finansowanie w ramach montażu finansowego z budżetu państwa - mówiła Grażyna Ożarek z Biura Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

- Utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców to słuszna idea. Musimy pomagać uchodźcom. Na ten moment w Kaliszu już zakwaterowano ponad 260 osób. Pomagamy i będziemy pomagać i uważam, że dobro należy pokazywać – powiedział Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza.

Z placówką można skontaktować się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 osobiście, telefonicznie pod numerem 887 069 112 i mailowo: info.cickalisz@rops.poznan.pl

W obecnej sytuacji Centrum Integracji Cudzoziemców pełni funkcję punktu informacyjnego. Już w najbliższym czasie oferta będzie obejmowała – zależnie od zgłaszanych potrzeb – m.in.:

 • prowadzenie punktu informacyjnego, w którym migranci i migrantki uzyskają niezbędne informacje w zakresie np. świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zagadnień dotyczących rynku pracy, edukacji i innych,

 • organizację kursów języka polskiego i kursów adaptacyjnych,

 • wsparcie doradców międzykulturowych,

 • wsparcie prawne i psychologiczne,

 • zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych,

 • rozwój kompetencji zawodowych,

 • kampanie społeczne i działania na rzecz społeczności lokalnej.

 

Dodatkowo planowane są także szkolenia międzykulturowe dla kadry pomocy i integracji społecznej.

Zadaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu jest również sieciowanie i inicjowanie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami zaangażowanymi we wsparcie procesu integracji cudzoziemców, przede wszystkim: urzędami miasta, ośrodkami pomocy społecznej, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, społecznościami migranckimi, szkołami itp.

 

O Projekcie.

Celem projektu „Budowanie struktur dla integracji w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”, jest przetestowanie rozwiązań wypracowanych w poprzednim projekcie „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce” zrealizowanym przez Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego opracowany został model integracji cudzoziemców w Polsce.

Najważniejsze założenia dla II etapu projektu to:

 • przeprowadzenie pilotażu Centrów Integracji Cudzoziemców w celu określenia,
  czy proponowany model integracji będzie rekomendowany do implementacji w całej Polsce;

 • utworzenie systemu koordynującego obszar związany z integracją cudzoziemców
  na różnych szczeblach administracji publicznej;

 • opracowanie założeń i rozwiązań systemowych w obszarze integracji cudzoziemców;

 • zwiększenie roli administracji publicznej w procesie integracji cudzoziemców;

 • kształtowanie specjalistycznej kadry zajmującej się problematyką cudzoziemską.

 

Zgodnie z założeniami modelu wypracowanego w pierwszym etapie projektu, Centrum Integracji Cudzoziemców ma być podmiotem koordynowanym przez samorząd województwa w danym regionie.

Ponadto Centrum Integracji Cudzoziemców ma być kompleksową formą pomocy integracyjnej dla cudzoziemców, zakładającą holistyczne wsparcie dla migrantek
i migrantów w ich środowisku lokalnym. Jego funkcjonowanie oparte jest na koncepcji
tzw. „jednego okienka” i polega na skupieniu w jednym miejscu różnorodnych usług adresowanych do cudzoziemców. W zależności od przyjętych założeń są to usługi związane z:

 • pomocą społeczną,

 • dokumentami pobytowymi,

 • udzielaniem informacji na temat różnych aspektów związanych z życiem w Polsce,

 • dostępem do edukacji, służby zdrowia itp.

 

CIC może też zajmować się organizacją kursów językowych i adaptacyjnych. Zatrudnione mają być tam osoby znające języki pochodzenia głównych grup migrantów
oraz tzw. asystenci (mediatorzy) kulturowi, którzy zazwyczaj wywodzą się ze społeczności migranckich i wspierają nowoprzybyłych w różnych trudnościach związanych z adaptacją
do życia w nowym kraju.

Dodatkowo Centrum ma być miejscem aktywnie zrzeszającym interesariuszy danego regionu działających w obszarze integracji cudzoziemców, w celu określania zagadnień, które będą przyczyniać się do efektywnych rozwiązań w przedmiotowym zakresie.

Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odbył w październiku
i listopadzie 2021 roku cykl otwierających spotkań pod tytułem "Okrągły stół – migranci i migrantki w Wielkopolsce, współpraca na rzecz integracji", które miały na celu zrzeszenie różnych interesariuszy działających na rzecz cudzoziemców, ich wzajemne poznanie się, a także przedstawienie założeń dotyczących tworzenia i funkcjonowania Centrum Integracji Cudzoziemców oraz stworzenie przestrzeni do dalszej współpracy.

 

Umowa i Finansowanie.

Umowa partnerska pomiędzy Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (Lider Projektu)
oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, reprezentującym Województwo Wielkopolskie i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, reprezentującym Województwo Opolskie, czyli Partnerami Projektu, na rzecz realizacji projektu „Budowanie struktur dla integracji w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”, podpisana została 21 października 2021 roku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Łączna wartość projektu to: 8.000.000,00 zł (w tym FAMI 6.000.000,00 zł i Budżet Państwa 2.000.000,00 zł).

Wartość projektu w części realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wynosi łącznie: 4.661.280,00 zł, z czego 4.241.527,27 zł to koszty bezpośrednie, a 419.752,73 zł to koszty pośrednie.

Projekt realizowany będzie do 31.12.2022 roku. Po zakończeniu pilotażu Centrum Integracji Cudzoziemców zakłada się kontynuowanie tych działań w kolejnych latach.

 
 

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować