V Konkurs Mitologiczny

2012-12-05 20:19:03 VLO

Twoją pasją jest mitologia grecka i rzymska? Znasz się z Zeusem za Pan Brat? A może słuchasz muzyki Apollina? Albo podobała się tobie "wielofunkcyjność" Hermesa? Przyjdź i sprawdź swoją wiedzę. Sobieski zaprasza. Szczegóły poniżej.

V MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS MITOLOGICZNY
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
w Kaliszu serdecznie zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursie mitologicznym.
Regulamin konkursu mitologicznego
I. Organizator V Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego:
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu
II. Cele Konkursu:
Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań kulturą antyczną, a zwłaszcza grecką i rzymską, ukierunkowanie pracy nauczycieli z uczniami zdolnymi,nawiązanie kontaktów i współpracy między szkołami, prezentacja swojej wiedzy i umiejętności innym uczniom,uświadomienie uczniom, jaki wpływ na język współczesny ma mitologia.
III. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu:
W Międzyszkolnym Konkursie Mitologicznym mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani mitologią.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
- dla uczniów gimnazjów,
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
- dla uczniów gimnazjów – 11 grudnia 2012 o godz. 9:30;
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 11 grudnia 2012 roku o godz. 8:15;
Miejsce: V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, ul. Piskorzewie 6 – sala nr 18 (parter).
Konkurs będzie polegał na prawidłowym rozwiązaniu testu (pytania otwarte i zamknięte). Czas rozwiązania testu ok. 45-60 min.
IV. Zgłoszenia (wzór KARTY ZGŁOSZENIA na ostatniej stronie) należy dostarczyć listownie lub osobiście do 6 grudnia 2012 w sekretariacie V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, ul. Piskorzewie 6, 62 – 800 Kalisz (na przesyłce pocztowej powinien być dopisek: „V Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny”).
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, szkołę i jej adres, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia.
V. Tematyka
Podstawą tematyki Konkursu w zakresie znajomości mitologii greckiej i rzymskiej są:
· Jan Parandowski, Mitologia, Warszawa 1990.
· Wanda Markowska, Mity Greków i Rzymian, Warszawa 1984.
· Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997.
VI. Kryteria ocen
Uczestników Konkursu będzie oceniać komisja. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej V LO – 5lo.kalisz.pl w dn. 18.12.2012r.
Zwycięzców zapraszamy do odebrania nagród w dn. 19 - 21.12.2012 roku
(w godzinach 9:00-13:00 – biblioteka - parter).
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-62) 501-61-61.
VII. Postanowienia końcowe
1. Podczas trwania Konkursu opiekę nad jego nieletnimi uczestnikami sprawują rodzice lub nauczyciele.
2. Uczestnicy przybywają na koszt własny.
3. Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny będzie konkursem odbywającym się corocznie.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować