Społeczne

Ustalono projekt budżetu Miasta Kalisza na 2024 rok. Jakie inwestycje będą realizowane?

2023-11-17 09:30:00 redakcja@calisia.pl

Zapowiada się dynamiczny rok dla rozwoju Kalisza! Projekt budżetu na 2024 rok zakłada rekordową jak dotąd kwotę niemal 125 mln zł, która ma zostać przeznaczona na inwestycje w mieście. 

fot. calisia.pl
fot. calisia.pl

Projekt budżetu Miasta Kalisza na rok 2024 został przekazany radnym. 16 listopada poznaliśmy szczegóły tego dokumentu, o których poinformował podczas konferencji prasowej prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski. Tegoroczny projekt zakłada dochody w wysokości 823,3 mln zł i wydatki na poziomie nieco ponad 846 mln zł. Na inwestycje zostanie przeznaczona rekordowa kwota. Będzie to niemal 125 milionów złotych. 

,Będzie to bardzo dobry budżet, przede wszystkim proinwestycyjny, ponieważ prawie 15 procent wydatków zostanie przeznaczone na bardzo potrzebne dla miasta inwestycje. Będzie to budżet, który uwzględnia podwyżki dla strefy samorządowej, jest również bardzo oszczędny, jeśli chodzi o zaciągane zobowiązania, nie generuje długów, bo koncentruje się na spłacaniu zadłużenia i nie zawiera podwyżki podatków - mówił Krystian Kinastowski, Prezydent Kalisza.

Wśród planowanych inwestycji znajdą się m.in.:

  • budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych;
  • budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką - etap 2. - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej;
  • budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta – etap 2. – połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (opracowanie dokumentacji technicznej);
  • przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej;
  • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap 2., odcinek od ul. Ks. Jolanty do ul. Antycznej waz z przebudową wiaduktu kolejowego;
  • przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 Maja;
  • rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego.

Projekt zakłada również kontynuację Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych. Przewidziano do wykonania przebudowę lub budowę ulic niezrealizowanych w latach 2022 i 2023, m.in. ulic Wyspiańskiego, Czaszkowskiej, Serbinowskiej, czy Mariańskiej z odcinkiem ul. Łaziennej. Ponadto z większych zadań przewidzianych w projekcie przyszłorocznego budżetu wymienić można rewaloryzację reliktu zamku kazimierzowskiego, a także rozbudowę odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. św. Michała w Kaliszu. Planowane są także kolejne inwestycje w kaliskich zieleńcach, m.in. budowa placu zabaw w Parku Miejskim i schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni. 

Oprócz inwestycji drogowych, spora część wydatków zostanie przeznaczona na oświatę i wychowanie. Do ważniejszych inwestycji w tym kierunku należą renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych. 

Budżet uwzględnia także wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na budowę obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu oraz rozbudowę i przebudowę obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu.

Projekt przyszłorocznego budżetu obejmuje także przygotowanie dokumentacji dla zadań, na które Miasto zamierza pozyskać dofinansowanie, a dotyczą rozwoju zielono-błękitnej infrastruktury. Mowa tu m.in. o inwestycjach na terenie kaliskich szkół. Na wiele zadań Miasto już pozyskało dofinansowanie.

W najbliższych tygodniach radni, podczas komisji budżetowych, będą analizować przedstawioną przez włodarza miasta propozycje. Uchwała budżetowa będzie przedmiotem obrad podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta Kalisza, czyli 28 grudnia 2023 r. Projekt budżetu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (Sprawdź).

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować