Społeczne

Schody na cmentarz droższe niż zakładano o 100 tysięcy złotych. Urząd tłumaczy, że to przez wojnę w Ukrainie.

2022-07-31 10:00:00 MW

Miasto 20 lipca poinformowało, że ruszyły prace związane przebudową schodów prowadzących do cmentarza rzymsko-katolickiego przy ul. Górnośląskiej. Wartość inwestycji to 346 tysięcy złotych, a termin zakończenia prac to koniec sierpnia. Jednak ta inwestycja według pierwotnego harmonogramu powinna zostać wykonana do 10 czerwca i być o 100 tysięcy złotych tańsza.

zdjęcie ilustracyjne/fot. Magdalena Bartnik
zdjęcie ilustracyjne/fot. Magdalena Bartnik

Jak przekazuje Urząd Miasta 28 grudnia 2021 roku opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Przetarg wygrała firma EKO-NAJ Artur Różewicz, która zaoferowała pierwotnie za wykonanie inwestycji kwotę 245.443,18 zł.

 

Inne oferty w tym przetargu to:

- Izabela Mikulska USŁUGI KAMIENIARSKO BUDOWLANE, 26-060 Chęciny, cena oferty: 259.928,95

- ANDRZEJ KOSIOR ZAKŁAD BUDOWLANY BUD. MIESZKAŃ. I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ, 62-800 Kalisz, cena oferty: 349.500,00

- PB HAUS Sp. z o.o. Sp. K., 64-100 Leszno, cena oferty: 516.723,15

 

Jednak z komunikatu Urzędu miasta z 20 lipca czytamy, że „wartość inwestycji to 346 tysięcy złotych.”, czyli o ponad 100 tysięcy złotych więcej niż pierwotnie zakładano i zatwierdzono w przetargu. Dlatego zapytaliśmy ratusz skąd wzięła się ta różnica? - W trakcie realizacji inwestycji wykonawca wystąpił z pismem o podwyższenie wynagrodzenia oraz przedłużenie terminu realizacji inwestycji w związku z wybuchem wojny na Ukrainie, a co za tym idzie gwałtownym wzrostem cen materiałów budowlanych w szczególności granitu, który stanowi najbardziej cenotwórczy element materiałów potrzebnych do realizacji zadania. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zmiana umowy, w tym zmiana wynagrodzenia, jest dopuszczalna, jeżeli wynika z okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć, a taką jest wybuch wojny na Ukrainie. W ocenie Zamawiającego (Miasta Kalisza) nastąpił gwałtowny wzrost cen w porównaniu do kalkulacji przy składaniu ofert. Zatem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy zaszła potrzeba zmiany wynagrodzenia. W oparciu o wyceny producentów dokonano rewaloryzacji pierwotnej kwoty na kwotę 345.484,00 . Aneks nr 1 został zawarty 16 maja 2022 r. - informuje Katarzyna Ciupek rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Dopytaliśmy czy takie działanie zostało zatwierdzone przez odpowiednie wydziały i biuro prawne - Działając zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 PLN netto, zmiany w umowie w sprawie zamówienia publicznego sprawdzane są przez stanowisko pracy ds. zamówień publicznych co do możliwości dokonania zmiany umowy w zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Biuro radców prawnych sprawdza, czy pod względem formalno-prawnym zmiana nie budzi zastrzeżeń, natomiast Skarbnik Miasta Kalisza, czy w budżecie Miasta zostały zabezpieczone środki na dokonanie zmiany. Wszystkie te okoliczności zaistniały przy zmianie umowy oraz zostały potwierdzone przez jednostki merytoryczne pieczątką z podpisem – tłumaczy K. Ciupek.

Co ciekawe pierwotny termin wykonania inwestycji zakładał jej zakończenie na 10 czerwca, teraz ten czas wydłużono do końca sierpnia.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować