Polityka

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego są zaniepokojeni perspektywą braku funduszy z Unii Europejskiej. Przygotowali specjalny apel do rządu.

2022-10-27 16:00:00 red za Bartosz Zalas/UMWW

Podczas obrad Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 24 października radni dyskutowali o możliwości utraty środków unijnych przez Polskę, spowodowanych nieprzestrzeganiem Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Przygotowano specjalny apel, który został zgłoszony do obrad przez Radnych Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i po długiej debacie został przyjęty w głosowaniu przez Radnych.

fot. UMWW
fot. UMWW

Podczas obrad Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 24 października 2022 roku jednym z punktów posiedzenia był apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie możliwości utraty funduszy unijnych dla Polski. Stanowisko dotyczy groźby braku wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz informacji o nieprzestrzeganiu przez Polskę Karty Spraw Podstawowych z Unii Europejskiej i obaw o konsekwencje następstw. Zaistniały stan może doprowadzić do nie przekazania środków finansowych naszemu krajowi w ramach nadchodzącej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 w konsekwencji zahamowany zostanie wzrost gospodarczy, realizacja nowych inwestycji, doprowadzając do zapaści gospodarczej w naszym Województwie.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podkreśla, że polską racją stanu jest uruchamianie środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dzięki tym funduszom realizowane mając być nowe inwestycje, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia i wzrostu produktu krajowego brutto naszego kraju. Ponadto należy zwrócić uwagę że Polska zgodziła się na uzależnienie wypłaty środków od kryterium praworządności podpisując porozumienie podczas szczytu Rady Europy w 2020 roku – mówi Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego a zarazem szef klubu radnych PSL w Sejmiku Jarosław Maciejewski

Radni zaznaczyli, że Województwo Wielkopolskie swój rozwój w dużej mierze zawdzięcza unijnym środkom przeznaczanym na różne inwestycje w infrastrukturę, gospodarkę i rozwój społeczny. Dalsze inwestycje oraz wzrost gospodarczy w dużej mierze uzależnione są od możliwości pozyskania kolejnych środków.

Wielkopolska, zarówno jako Samorząd Województwa, jak i wchodzące w skład regionu powiaty i gminy odniosły ogromny sukces rozwojowy dzięki wykorzystywaniu funduszy unijnych z dotychczasowych perspektyw. Niemożność skorzystania z nowej perspektywy będzie dużym ciosem dla samorządów, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z rzeczywistością postcovidową, rosyjską napaścią na Ukrainę, koniecznością dywersyfikacji źródeł energii, rosnącą inflacją i panującą drożyzną oraz poważnym kryzysem w dostawach surowców energetycznych. – dodaje Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

Poruszono kluczową kwestę rozwiązania problemów powodujących wstrzymanie wypłaty środków, którymi są instytucje uznane przez unijne organy za niewypełniające zasad praworządności i ich funkcjonowanie tj. Izby Dyscyplinarnej przekształconej obecnie w Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego oraz upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa. Radni w stanowisku zaapelowali do władz Rzeczypospolitej Polskiej o wyeliminowanie przepisów sprzecznych z Karta Praw Podstawowych UE oraz spełnienie warunków umożliwiających wypłatę środków z KPO.

Za przyjęciem stanowiska głosowało 26 radnych, z PSL, KO, SLD i niezależny, a 8 radnych z PIS wstrzymało się odgłosu.

 

Apel Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego poniżej.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować