Polityka

Radni Koalicji Obywatelskiej chcą zająć się finansami miasta. Dariusz Grodziński: Nową kadencję powinniśmy rozpocząć od rzetelnej debaty budżetowej

2024-05-06 12:30:00 BK

Radni Klubu Koalicji Obywatelskiej nowej kadencji chcą skupić się w pierwszej kolejności na machinie finansowej naszego miasta i debacie wokół budżetu. Chodzi o wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na odpowiednie realizowanie inwestycji i pozyskiwanie środków zewnętrznych. - Chcemy wprowadzić nową jakość zarządzania miastem - mówił radny Radosław Kołaciński.

fot. Błażej Krawczyk
fot. Błażej Krawczyk

Już 7 maja odbędzie się pierwsza sesja nowej Rady Miasta Kalisza. Radni Klubu Koalicji Obywatelskiej przedstawili swoje priorytety i plan pracy w Radzie na najbliższe miesiące. 

- Z dużą troską i niepokojem przeanalizowaliśmy wszystkie sprawy związane z finansami i budżetem miasta. Apelujemy aby od pierwszych dni naszej pracy nowej Rady Miasta pochylić się nad sprawami finansowymi, ze względu na to, że jest dość duże zagrożenie, że planowane działania, również te zapisane w strategiach rozwoju zintegrowanych inwestycji terytorialnych, nie będą mogły zostać zrealizowane - mówiła radna KO Magdalena Sekura-Nowicka. 

- Najważniejszym wyzwaniem strategicznym będzie jak najlepsza absorbcja środków zewnętrznych z krajowego programu odbudowy, zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz innych środków ministerialnych i wojewódzkich. Najważniejszym zadaniem operacyjnym, które pozwoli zbudować silne fundamenty to dobre ustabilizowanie finansów publicznych Kalisza - mówiła radny Dariusz Grodziński.

W ostatnich latach, z uwagi na zmianę sposobu finansowania samorządu, gminy i miasta przeżywają trudne pod względem budżetowym lata. Skutkuje to problemami z realizacją ustawowych zadań. Prezydent Krystian Kinastowski wystosował w tej sprawie list do Ministra Finansów. Pisaliśmy o tym: https://calisia.pl/kalisz-czeka-na-rekompensate,66689

- To co czytamy o bankructwie Kalisza to jest jakaś beletrystyka i nic takiego jak bankructwo miasta nie wchodzi w grę. Działają wszystkie mechanizmy kontrolne i ochronne, jest Regionalna Izba Obrachunkowa, która w odpowiedni momencie wie jak wkraczać do różnych jednostek samorządu terytorialnego - mówił Dariusz Grodziński. - Pewne zagrożenia jednak zauważamy i musimy skupić się na nich. Nową kadencję powinniśmy rozpocząć od rzetelnej debaty budżetowej. Powinniśmy potrafić spoglądać w przód i programować finanse miasta w oparciu o dane zewnętrzne. Poprzedni rząd dokonał takich zmian, że wszystkie samorządy odczuwają odpływ środków z PITu. Te wpływy nawet obcięte są nieporównywalnie wyższe niż chociażby kadencję temu. Są oczywiście czynniki zewnętrzne jak wzrost płacy minimalnej czy rachunków.

To co budzi wątpliwości radnych Koalicji Obywatelskiej to stosunkowo mała kwota przeznaczona w budżecie na inwestycje.

- W wykonaniu budżetu za poprzedni rok jak w soczewce widzimy pewne zagrożenia, które mogą być jednoroczną zadyszką, ale nieumiejętnie poprowadzone mogą stać się regułą. Martwimy się szczególnie polityką inwestycyjną. Wykonanie budżetu w dziale zadań inwestycyjnych to 8 procent ogółu budżetu. Budżet prorozwojowy zaczyna się od 20 procent przeznaczonych na inwestycje, zrównoważony to 15 procent, a od 10 procent to budżet konsumpcyjny - mówi Dariusz Grodziński.

Radny Radosław Kołaciński proponuje utworzenie wspólnej komisji, na której prowadzone byłyby rozmowy dotyczące budżetu miasta.

- Zaproponujemy na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu by powstała taka wspólna komisja wszystkich radnych, do której zaproszony zostanie zespół prezydencki i Regionalna Izba Obrachunkowa oraz kierownicy jednostek pomocniczych miasta i spółek, by porozmawiać o finansach miasta i wykonaniu budżetu w pierwszym kwartale, w oparciu o dane makroekonomiczne, które spływają, na podstawie których tworzy się wieloletnią prognozę finansową - mówił radny Radosław Kołaciński.

Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rozwoju, radny chce wziąć pod lupę największą planowaną w Kaliszu inwestycję - budowę nowej siedziby Filharmonii Kaliskiej.

- W ostatnim czasie temat ten się prześlizgnął ale pani Dagmara Pokorska i Otrębska nie potrafiły nawet precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie ile ta inwestycja będzie kosztowała. Trzeba się zastanowić, czy miasto stać na realizację tej inwestycji. Ze środków ministerialnych można pozyskać maksymalnie 150 mln zł. Skąd weźmiemy na wkład własny do tej inwestycji? W nowej formule finansowej, ten wkład własny będzie wynosił 30 procent - wyjaśnia Radosław Kołaciński.

Finanse miasta i sprawne realizowanie inwestycji mogłoby według radnych KO ustabilizować wprowadzenie odpowiedniego programu budowy dróg osiedlowych.

- Ważne jest przemodelowanie systemu budowy dróg w Kaliszu. Powinien zostać zrewidowany aktualny stan wszystkich dróg i parkingów w mieście. Należy wprowadzić prawdziwy harmonogram budowy dróg ale tak zaplanowany by inwestycje zimą nie stały i by zamykały się w jednym roku budżetowym - mówił Radosław Kołaciński.

Jesienią 2023 roku przyjęta została strategia rozwoju dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Ujęte są w niej inwestycje w Kaliszu. 

- W tej strategii mamy zaplanowane działania zarówno w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym, czyli są to konkretne środki zabezpieczone dla AKO. Zaplanowanych inwestycji dla Kalisza na lata 2024-2027 jest na kwotę ponad 211 mln zł. Każdy z projektów wymaga wkładu własnego i musi on być zabezpieczony min. w 30 procentach. Wynosi on łącznie 63,5 mln zł. To bardzo wysoka kwota i będzie ją zabezpieczyć w budżecie miasta - mówiła Magdalena Sekura-Nowicka.

Czy będzie oficjalna koalicja w Radzie Miasta?

Jak zdradza Magdalena Sekura-Nowicka, rozmowy koalicyjne trwały ale ostatecznie nie doszło do porozumienia. Mimo to Koalicja Obywatelska jest otwarta na propozycje.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować