Społeczne

Rada Miasta Kalisza. Wybrano członków komisji stałych i ich przewodniczących

2024-05-23 14:30:00 BK

Podczas II Sesji Rady Miasta nowej kadencji zgłoszeni i wybrani zostali członkowie poszczególnych komisji stałych a także ich przewodniczący. Ślubowania złożyły także dwie radne nowej kadencji - Kamila Majewska i Karolina Skrzypczyńska. 

fot. Błażej Krawczyk
fot. Błażej Krawczyk
Komisja Rewizyjna powołana jest do spraw wykonywania funkcji kontrolnych Rady wobec działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta i jednostek pomocniczych miasta.
 
Skład: Maciej Antczak, Sławomir Chrzanowski, Marian Durlej, Tomasz Grochowski, Dariusz Grodziński, Anita Kaczorowska, Artur Kijewski, Radosław Kołaciński, Piotr Łuszczykiewicz, Kamila Majewska, Marcin Małecki, Sławomir Matczak, Małgorzata Mosińska-Busz, Andrzej Plichta, Karolina Sadowska, Magdalena Sekura-Nowicka, Karolina Skrzypczyńska, Marcin Strzelec, Marta Walczykiewicz.
 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działalność Prezydenta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli.
 
Skład: Maciej Antczak, Marian Durlej, Kamila Majewska, Andrzej Plichta, Karolina Sadowska, Karolina Skrzypczyńska, Marta Walczykiewicz.
 
 
Komisja Budżetu i Finansów sprawuje m.in nadzór nad prawidłowym opracowaniem projektu budżetu miasta zgodnym z przyjętą procedurą i kierunkami ustalonymi przez Radę.
 
Skład: Maciej Antczak, Sławomir Chrzanowski, Eskan Darwich, Marian Durlej, Mirosław Gabrysiak, Artur Kijewski, Radosław Kołaciński, Sławomir Lasiecki, Kamila Majewska, Małgorzata Mosińska-Busz, Andrzej Plichta, Karolina Sadowska, Magdalena Sekura-Nowicka, Tadeusz Skarżyński, Karolina Skrzypczyńska, Marcin Strzelec, Marta Walczykiewicz.


Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego
powołana jest m.in. do spraw: organizacyjnych i regulaminowych Rady oraz jej Komisji, organizowania współpracy Rady ze związkami i stowarzyszeniami samorządowymi, odznaczeń i wyróżnień, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
 
Skład: Maciej Antczak, Marian Durlej, Dariusz Grodziński, Artur Kijewski, Radosław Kołaciński, Sławomir Lasiecki, Kamila Majewska, Sławomir Matczak, Małgorzata Mosińska-Busz, Karolina Sadowska, Tadeusz Skarżyński, Karolina Skrzypczyńska, Marcin Strzelec, Marta Walczykiewicz.


Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
do spraw: całokształtu działalności szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, inicjowania i wspierania działań rozwijających szkolnictwo wyższe na terenie miasta, funkcjonowania miejskich instytucji kultury i innych placówek upowszechniania kultury.
 
Skład: Maciej Antczak, Sławomir Chrzanowski, Marian Durlej, Artur Kijewski, Sławomir Lasiecki, Kamila Majewska, Małgorzata Mosińska-Busz, Andrzej Plichta, Marcin Małecki, Piotr Łuszczykiewicz, Magdalena Sekura-Nowicka, Tadeusz Skarżyński, Karolina Skrzypczyńska, Marcin Strzelec, Marta Walczykiewicz.

 
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej do spraw: inspirowania, tworzenia oraz oceniania prognoz i planów strategicznych rozwoju Miasta, stymulowania rozwoju gospodarczego i aktywizacji innych czynników miastotwórczych, intensyfikowania działań na rzecz likwidacji bezrobocia, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.
 
Skład: Maciej Antczak, Sławomir Chrzanowski, Marian Durlej, Mirosław Gabrysiak, Tomasz Grochowski, Artur Kijewski, Radosław Kołaciński, Sławomir Lasiecki, Piotr Łuszczykiewicz, Kamila Majewska, Małgorzata Mosińska-Busz, Tadeusz Skarżyński, Karolina Skrzypczyńska, Marcin Strzelec, Marta Walczykiewicz.
 
 
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej do spraw: kształtowania miejskiej polityki prorodzinnej, tj. inspirowania działań samorządu miejskiego służących ochronie interesów rodziny i jej umacnianiu.
 
Skład: Maciej Antczak, Eskan Darwich, Marian Durlej, Mirosław Gabrysiak, Anita Kaczorowska,  Artur Kijewski, Sławomir Lasiecki, Kamila Majewska, Marcin Małecki, Sławomir Matczak,  Karolina Sadowska, Marta Walczykiewicz.
 
 
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej do spraw: pobudzania i wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych, inspirowania i opiniowania kompleksowych programów ochrony środowiska, aktywizowania samorządowych służb ochrony i kształtowania środowiska w działalności interwencyjnoinformacyjnej i edukacyjnej dotyczącej zagadnień ekologicznych.
 
Skład: Maciej Antczak, Eskan Darwich, Marian Durlej, Tomasz Grochowski, Dariusz Grodziński, Sławomir Lasiecki, Kamila Majewska, Małgorzata Mosińska-Busz, Andrzej Plichta, Karolina Sadowska, Tadeusz Skarżyński, Marta Walczykiewicz.
 
Poszczególni rajcy obejmą przewodnictwo nad pracami poniższych komisji:

 

Komisja Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza - Dariusz Grodziński

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza - Maciej Antczak

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza - Andrzej Plichta

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza - Marcin Strzelec

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza - Marian Durlej

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza - Artur Kijewski

Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza - Karolina Sadowska

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza - Tomasz Grochowski

 
 

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować