Społeczne

Rada Miasta Kalisza przyznała dotacje na zabytki

2024-03-04 12:30:00 WKST

550 tysięcy złotych z budżetu Kalisza na 2024 rok przeznaczonych zostało na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 

Vision PHOTO Przemo
Vision PHOTO Przemo

Na ogłoszony przez Prezydenta Miasta Kalisza otwarty konkurs ofert wpłynęło szesnaście wniosków. Trzy z nich nie spełniły wymogów formalnych. Powołana przez Prezydenta Miasta Kalisza Komisja ds. rozpatrzenia wniosków rekomendowała przyznanie dotacji na trzynaście zadań. Ostatecznie Rada Miasta Kalisza, na sesji 29 lutego, udzieliła dotacji celowych następującym beneficjentom:

1. Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Warszawie – na wymianę pokrycia dachu nad prezbiterium kościoła pobernardyńskiego pw. Nawiedzenia NMP (obecnie OO. Jezuitów) oraz budynków klasztornych pobernardyńskich (obecnie OO. Jezuitów) w Kaliszu, ul. Stawiszyńska 2 (oprócz dachu nawy kościelnej z przyległym do niej krużgankiem oraz Domu Formacji z łącznikiem) – II etap – wymiana pokrycia dachowego nad budynkami klasztornymi połać dachowa północna – w wysokości 45.000,00 zł),

2. Parafii Rzymskokatolickiej św. Gotarda w Kaliszu – na zaimpregnowanie gontowego pokrycia dachowego kościoła filialnego pw. św. Wojciecha na Zawodziu w Kaliszu, przy ul. Bolesława Pobożnego 103 – w wysokości 15.000,00 zł (zabytek rejestrowy),

3. Klasztorowi OO. Franciszkanów w Kaliszu – na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Franciszka w kościele św. Stanisława BM w Kaliszu – IV etap – w wysokości 50.000,00 zł (zabytek rejestrowy),

4.Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu – na prowadzenie robót budowlanych muru cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Kaliszu, polegających na remoncie fragmentu północnego muru ogrodzeniowego od strony wewnętrznej – II etap – w wysokości 80.000,00 zł (zabytek rejestrowy),

5. Parafii Rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego w Kaliszu – na sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego i estetycznego budynku zabytkowego kościoła pw. Miłosierdzia Bożego, położonego przy ul. A. Asnyka 54-56 w Kaliszu dla potrzeb sporządzenia i opracowania projektu architektonicznego oraz projektu technicznego – w wysokości 30.000,00 zł (zabytek rejestrowy),

6. Robertowi Mocnemu – na prace remontowe zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Łódzkiej 92 w Kaliszu – I etap – w wysokości 30.000,00 zł (zabytek w gez),

7. Marlenie Nowickiej – na remont elewacji budynku położonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 37 – w wysokości 40.000,00 zł (zabytek w gez),

8. Parafii Katedralnej pw. św. Mikołaja w Kaliszu na:
– prace konserwatorsko-remontowe kaplicy grobowej rodziny Heinsów na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu – III etap – ściany wewnętrzne kaplicy oraz cokół pod figurą Matki Bożej) – w wysokości 40.000,00 zł (zabytek w gez),
– prace konserwatorsko-remontowe kaplicy grobowej rodziny Prusinowskich na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu – III etap – korpus kaplicy z piaskowca ściany zewnętrzne (bez ściany frontowej) – w wysokości 40.000,00 zł (zabytek w gez);
– na prace konserwatorskie i restauratorskie muru obronnego przy ul. Parczewskiego w otoczeniu kościoła św. Mikołaja (pomiędzy ul. Kanonicką i Szklarską) - część muru z licem z cegły gotyckiej od strony ulicy Szklarskiej: strona zewnętrzna i wewnętrzna – II etap – w wysokości 65. 000,00 zł (zabytek rejestrowy),

9. Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu, – na konserwację ławek – IV etap – w wysokości 25.000,00 zł (zabytek rejestrowy),

10. Parafii Prawosławnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu – na kontynuację prac przy malowidłach ściennych (1930 r.) w cerkwi prawosławnej pw. św. App. Piotra i Pawła w Kaliszu – etap VII – prace konserwatorsko-zabezpieczające oraz restauratorskie trzech ścian nawy – w wysokości 60.000,00 zł(zabytek rejestrowy),

11. Natalii i Piotrowi Pietrzykowskim – na wykonanie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Kaliszu przy ul. Adama Asnyka 6 – w wysokości 30.000,00 zł (zabytek w gez).

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować