Społeczne

Przedstawiciele Izby Rzemieślniczej w Kaliszu spotkali się z posłem Mariuszem Witczakiem.

2022-02-08 13:00:00 red za Cech Rzemiosł Różnych w Kaliszu

W siedzibie Izby Rzemieślniczej w Kaliszu w poniedziałek, 7 lutego odbyło się w spotkanie lokalnych rzemieślników z posłem Mariuszem Witczakiem.

fot. Cech Rzemiosł Różnych w Kaliszu
fot. Cech Rzemiosł Różnych w Kaliszu

Celem spotkania było przedstawienie aktualnej sytuacji przedsiębiorców oraz wszczęcie szerokiej dyskusji, także na forum parlamentu, na temat kształcenia przyszłych fachowców.

W spotkaniu wzięła udział również Alicja Łuczak - radna powiatu kaliskiego, a przewodniczył jej prezes kaliskiej Izby Szymon Rubik oraz Maciej Całka - członek Zarządu.

Inicjatorami spotkania byli rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych, którzy wystosowali w zeszłym roku list otwarty do parlamentarzystów poruszający problemy kształcenia zawodowego i wszechobecny brak fachowców praktycznie w każdej dziedzinie - https://cech-kalisz.pl/list-otwarty-do-poslanek-i-poslow/.

Zebrani na spotkaniu przedstawiciele Cechów zrzeszonych w Izbie między innymi z Ostrzeszowa, Sycowa, Pleszewa i Jarocina zgodnie wyrazili poparcie dla postulatów zawartych w liście otwartym, a jednocześnie zapoznali zaproszonych gości z problemami z zakresu praktycznego szkolenia uczniów szkół branżowych napotykanych na swoim terenie. Podkreślano przy tym konieczność pilnego działania również ze względu na planowaną zmianę ustawy o rzemiośle, a także gwałtowne pogorszenie opłacalności wykonywanej działalności gospodarczej z powodu wzrostu kosztów oraz inflację.

Mariusz Witczak w podsumowaniu spotkania zauważył, że ze względu na złożoność problemów z jakimi borykają się małe i średnie przedsiębiorstwa na naszym terenie należy rozdzielić kwestie ogólnopolskie związane z ustawami oraz te, które można próbować uregulować lokalnie poprzez współpracę pomiędzy instytucjami kształcenia dualnego lub samorządu. Doceniając zaangażowanie rzemieślników szkolących uczniów zadeklarował pomoc w ramach dostępnych instrumentów, w tym zawiązanie szerszego zespołu przedstawicieli władz, który będzie mógł realnie wpłynąć na poruszane tematy.

Przekazane konkretne zapytania będą teraz analizowane pod względem prawnym tak aby na kolejne spotkanie zaplanowane w II połowie marca można było zapoznać się z dostępnymi rozwiązaniami.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować