Społeczne

Przedsiębiorco, pamiętaj o terminach!

2023-01-24 15:30:00 UM Kalisz

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza przypomina, że we wtorek, 31 stycznia mija termin składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 rok oraz uiszczenia przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

zdjęcie ilustracyjne/ Pexels.com
zdjęcie ilustracyjne/ Pexels.com

Komunikat

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza przypomina, że 31 stycznia br. (wtorek) mija termin składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 rok (oddzielnie dla poszczególnych napojów alkoholowych – zezwolenia A,B,C) oraz uiszczenia przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W przypadku niedopełnienia w ww. terminie obowiązku złożenia oświadczenia, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 157,50 zł dla napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 157,50 zł dla napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 630,00 zł dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

W przypadku niedopełnienia do 31 stycznia br. obowiązku dokonania opłaty – 1 raty w wymaganej wysokości, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia tego obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności nie wniesie raty opłaty w wymaganej wysokości powiększonej o 30% rocznej opłaty.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. W przypadku dokonywania płatności przelewem, za dzień wpłaty przyjmuje się datę złożenia dyspozycji przelewu do realizacji w wymaganym terminie, pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na rachunku bankowym, z którego dokonywany jest przelew.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować