Motoryzacja

[PRIMA APRILIS] Powstanie duże rondo w centrum miasta? Kiedy ruszy inwestycja na pl. Jana Pawła II?

2023-04-01 10:00:00 BK

W związku z dużą, planowaną inwestycją w centrum miasta - przebudową pl. Jana Pawła II, pl. św. Józefa i pl. Kilińskiego, miasto rozważa wprowadzenie sporych zmian w ruchu pojazdów. Ruch usprawnić miałoby duże rondo, tak jak to stało się to niedawno na innych skrzyżowaniach w Kaliszu.

street view
street view

Miasto zapowiedziało dużą inwestycję, jaką jest przebudowa pl. Jana Pawła II, pl. św. Józefa i pl. Kilińskiego. Obecnie jest w fazie projektowej. Powstanie nowa nawierzchnia, chodniki, przystanki autobusowe, ścieżki rowerowe i mała architektura, ale zmiany będą bardziej rewolucyjne. Trwają rozmowy, aby dla usprawnienia ruchu drogowego, wybudować duże rondo, łączące ulice Parczewskiego, Babina, pl. św. Józefa, Śródmiejską i pl. Kilińskiego. 

Jeszcze w styczniu 2022 roku dyrektor ZDM Krzysztof Gałka wyjaśniał planowane zmiany w ruchu kołowym. - Trwają uzgodnienia z konserwatorem. Pojawi się infrastruktura dla rowerzystów, czyli ścieżki rowerowe. Plac zmieni się geometrycznie - nie będzie wyjazdu w lewo z ulicy Parczewskiego w kierunku pl. Kilińskiego. Pojazdy wyjeżdżające z Parczewskiego będą jechać w prawo a następnie nawracać. Pojawi się nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, pojawi się więcej zieleni. W wyniku tej przebudowy poprawią się walory estetyczne tego miejsca.

Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu przygotowywana jest dokumentacja techniczna dla zadania pn.: „Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. Św. Józefa”. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych upływa w I połowie br. Realizacja tej inwestycji będzie możliwa po zabezpieczeniu na ten cel środków w budżecie miasta.

- Zadanie zostało zdjęte z budżetu na inne zadania, ważniejsze potrzeby. Na tę chwilę nie ma tego zadania w budżecie miasta - mówi dyrektor ZDM Krzysztof Gałka. - Projekt obejmuje budowę trzech placów - pl. Kilińskiego, pl. Jana Pawła II i pl. św. Józefa. Na tę chwilę będziemy rozmawiać o placu św. Józefa. Musimy dojść do porozumienia z Panią konserwator. Nie planujemy robót budowlanych w tym momencie.

Zadanie pn.: „Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. Św. Józefa” zostało wprowadzone do budżetu miasta na Sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 30 maja 2019 roku, co pozwoliło Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji podjąć niezbędne działania w zakresie wyłonienia Wykonawcy dokumentacji technicznej. W celu wyłonienia wykonawcy projektu konieczne okazało się kilkukrotne przeprowadzenie procedury przetargowej. Ostatecznie, umowa na kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę trzech placów tj.: J. Kilińskiego, J. Pawła II i Św. Józefa zawarta została we wrześniu 2019r. Prowadzone były konsultacje w zakresie zaproponowanej przez projektanta nowej geometrii poszczególnych placów w celu wypracowania ostatecznego wariantu z uwzględnieniem rozwiązań projektowych z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi Miasta, prowadzonymi w ramach działań związanych z rewitalizacją ścisłego centrum Miasta a realizowanymi przez Wydział Rozwoju Miasta. Kluczowe będzie zaakceptowanie wypracowanych w toku konsultacji rozwiązań projektowych przez Wielkopolski Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Kaliszu. 

 

 
 

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Te artykuły mogą cię zainteresować