Motoryzacja

Podział na podstrefy i wyższe opłaty - prezydent Krystian Kinastowski składa projekt uchwały dotyczący zmian w Strefie Płatnego Parkowania. Czy radni wyrażą na to zgodę?

2022-11-18 13:30:00 red

Wprowadzenie podstrefy A i B i zwiększenie opłat za postój w centrum Kalisza dla osób niezamieszkujących w SPP tak w skrócie wygląda projekt uchwały przedstawionej przez prezydenta Krystiana Kinastowskiego. Według niego celem takiego działania (w strefie A) jest - Wymuszenie większej rotacji pojazdów poprzez nakłonienie użytkowników dróg do możliwie najkrótszych postojów w ścisłym centrum miasta – czytamy w uzasadnieniu do uchwały. O podwyżkach zdecydują radni na najbliższej sesji 24 listopada.

fot. MW
fot. MW

Podczas Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza radni otrzymali od prezydenta projekt uchwały „w sprawie ustalenia w Kaliszu Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania”.

Według uchwały „ustala się dwie podstrefy: podstrefę A (oznaczoną kolorem czerwonym) i podstrefę B (oznaczoną kolorem żółtym) o zróżnicowanych opłatach za postój pojazdów samochodowych”.

Wykaz ulic objętych Strefą Płatnego Parkowania

Wykaz ulic objętych Podstrefą A (czerwoną):

1) ul. Browarna;

2) ul. Chodyńskiego;

3) ul. Franciszkańska;

4) ul. Garbarska;

5) ul. Grodzka;

6) ul. Kadecka;

7) ul. Kanonicka;

8) ul. Kazimierzowska;

9) ul. Kolegialna;

10) ul. Łazienna;

11) ul. Mariańska;

12) ul. Narutowicza;

13) Pl. Św. Józefa;

14) ul. Parczewskiego;

15) ul. Piekarska;

16) ul. Piskorzewska;

17) ul. Przechodnia;

18) ul. Rzeźnicza;

19) ul. Sukiennicza;

20) ul. Szklarska;

21) ul. Śródmiejska (odc. ul. Kazimierzowska – ul. Złota);

22) ul. św. Stanisława;

23) ul. Targowa;

24) ul. Zamkowa;

25) ul. Złota (odc. ul. Parczewskiego – ul. Główny Rynek);

 

Wykaz ulic objętych Podstrefą B (żółtą):

1) Al. Wolności;

2) ul. Babina;

3) ul. Ciasna;

4) ul. Chopina ( odc. ul. Wodna – ul. Nowy Rynek);

5) ul. Czaszkowska;

6) ul. Fabryczna;

7) ul. Jasna;

8) ul. Joselewicza;

9) ul. Kościuszki (odc. ul. Śródmiejska – ul. Kopernika) ;

10) ul. Kredytowa;

11) ul. Krótka;

12) ul. Majkowska (odc. ul. Nowy Rynek – Al. Wojska Polskiego);

13) ul. Mostowa;

14) ul. Niecała;

15) ul. Nowy Rynek;

16) ul. Pułaskiego (odc. ul. Śródmiejska – ul. Czaszkowska);

17) Pl. Bogusławskiego;

18) Pl. Kilińskiego;

19) Pl. Jana Pawła II;

20) ul. Śródmiejska (odc. ul. Nowy Świat – Al. Wolności);

21) ul. Wodna (odc. ul. Parczewskiego – ul. Chopina);

22) ul. Zacisze (odc. ul. Czaszkowska – ul. Ułańska);

23) ul. Złota (odc. ul. Babina – ul. Chopina).

 

Dwie strefy spowodują również zmianę w cenniku.

 

Teraz jest jedna strefa, w której opłaty kreują się tak:

A jeśli dojdzie do zamiany to będzie tak:

Jak tłumaczy takie działanie prezydent Krystian Kinastowski? - Podstawowym zamierzeniem podziału obszaru SPP na dwie podstrefy, w tym wprowadzenie Podstrefy A z wyższymi stawkami odpłat za postój pojazdów w SPP jest wymuszenie większej rotacji pojazdów poprzez nakłonienie użytkowników dróg do możliwie najkrótszych postojów w ścisłym centrum miasta. Założenie to winno spowodować, że mieszkańcy strefy jak i jej użytkownicy uzyskają możliwość zaparkowania pojazdu najbliżej miejsca przeznaczenia w celach innych niż praca tj. załatwianiu spraw zwłaszcza w godzinach funkcjonowania urzędów, instytucji, firm, sklepów. Zmiana ta winna zapobiegać blokowaniu miejsc postojowych przez cały dzień, pozwoli zmotoryzowanym na lepszy dostęp do obiektów zlokalizowanych w śródmieściu, jak również uporządkuje parkowanie, zwiększyć dostępność miejsc postojowych i rotację parkujących na nich pojazdów – czytamy w uzasadnieniu - Warto dodać, że stawki opłat dla mieszkańców SPP nie ulegają podwyższeniu zarówno w Podstrefie A jak i Podstrefie B. Jednocześnie Identyfikator SPP będzie przysługiwał mieszkańcom obszaru SPP, którzy spełniają warunki określone w uchwale i dodatkowo rozliczają swoje podatki w mieście Kalisz. Zamysł ten jest ukłonem w stronę mieszkańców, którzy identyfikują się z naszym miastem, których dochody przyczyniają się do wzrostu dochodów miasta Kalisza, które z kolei pozwalają miastu na realizowanie nałożonych na niego zadań, w tym związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej – czytamy dalej.

Radni podczas komisji głosami 8 „za”, 5 „przeciw” i jednym „wstrzymującym” wyrazili aprobatę wobec takiego rozwiązania.

Ostatecznie jednak o podwyżkach zdecydują wszyscy radni na najbliższej sesji, która odbędzie się 24 listopada. Sama uchwała jeśli zostałaby przegłosowana weszłaby w życie 1 stycznia 2023 roku.

 

Pełna treść projektu uchwały autorstwa prezydenta Krystiana Kinastowskiego dostępna jest TUTAJ.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować