Społeczne

O zagrożeniach i niedostosowaniu społecznym uczniów mówiono w Opatówku

2023-05-31 16:00:00 Powiat Kaliski

We wtorek, 30 maja 2023r. w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku odbyła I Powiatowa  Konferencja  na temat: Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym i niedostosowany społecznie. Jej organizatorem była Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatówku, która działała we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Fot. Marta Wolarz
Fot. Marta Wolarz

Na wstępie dyrektor PPP-P w Opatówku Daria Jurek powitała uczestników konferencji, w tym przedstawicieli organu prowadzącego i nadzorującego: Wicestarostę Kaliskiego – Zbigniewa Słodowego oraz Dyrektora Kuratorium Oświaty w Poznaniu z delegaturą w Kaliszu – Violettę Słupianek.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się również reprezentanci instytucji współpracujących z Poradnią: Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury przy Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu oraz gminy Opatówek. Konferencja adresowana była do dyrektorów, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkół i placówek powiatu kaliskiego. Część wykładowa konferencji przebiegała według ustalonego harmonogramu, po kolei zabierali głos:

  • Marcin Gawroński: Dziecko z zaburzeniami zachowania,
  • mgr Kinga Rogozińska–Paczesna: Proces diagnostyczny dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i niedostosowanego społecznie oraz objęcie go pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
  • mgr Anna Czarcińska: Kontekst systemu rodzinnego w niedostosowaniu społecznym,
  • mgr Agnieszka Ciekalska: Pakiet odporności psychicznej - umiejętności na całe życie,
  • mł. asp. Agnieszka Olejnik-Mucha: Aktualny stan prawny dotyczący nieletnich sprawców czynów karalnych oraz odpowiedzialność za popełniane czyny zabronione.

Kulminacyjnym punktem programu było wręczenie nagród za udział w Międzyszkolnym konkursie plastycznym na wykonanie plakatu profilaktycznego pt. Uzależnienie ≠ Wolność. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu kaliskiego. Prace zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych klas IV –VI oraz klas VII- VIII. Uczniowie mieli za zadanie stworzenie oryginalnych plakatów profilaktycznych, dowolną techniką plastyczną z własnym hasłem promującym treść graficzną. Nadesłano wiele ciekawych i oryginalnych prac. Uczniowie wykazali się bogatą wyobraźnią, zdolnościami plastycznymi oraz ogromną pomysłowością. Oceniający wzięli pod uwagę przedstawienie tematu przewodniego konkursu, technikę wykonania, estetykę oraz pomysłowość uczniów.

Pod koniec spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prelegentom i specjalistom z PPP-P w Opatówku. Konferencja dała szansę na wymianę myśli i refleksji na, niełatwy przecież temat, niedostosowania społecznego.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować