Edukacja

Niespodzianki nie było – Andrzej Wojtyła ponownie rektorem Uniwersytetu Kaliskiego

2024-06-18 15:03:02 redakcja@calisia.pl

Kolegium Elektorów zdecydowało, że rektorem ponownie będzie prof. Andrzej Wojtyła, który kieruje uczelnią od 2018 roku. W tym czasie została ona przekształcona z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Akademię Kaliską, a następnie został powołany Uniwersytet Kaliski. W dzisiejszych wyborach startowało dwóch kandydatów – dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła oraz prof. Jan Matysiak. Dotychczasowy rektor uzyskał w głosowaniu poparcie 22 spośród 26 głosujących elektorów.

Fot. Calisia.pl
Fot. Calisia.pl

Procedura wyboru rektora jest kilkuetapowa. Najpierw wszyscy pracownicy uczelni, tj. naukowcy, dydaktycy, pracownicy administracji, ale także studenci, wybierają spośród siebie elektorów, którzy dokonują ostatecznego wyboru rektora.

Na Uniwersytecie Kaliskim wybrano 29 elektorów, którzy w zeszłym tygodniu mieli możliwość zapoznania się z dorobkiem naukowym kandydatów oraz ich programem. We wtorek, 18 czerwca, elektorzy zdecydowali, kto będzie kierował uczelnią przez najbliższe cztery lata.

Wynik wyborów nie był zaskoczeniem – Kolegium Elektorów ponownie wybrało na rektora prof. Andrzeja Wojtyłę, który kieruje uczelnią od 2018 roku. Pod jego przewodnictwem uczelnia przekształciła się z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Akademię Kaliską, a następnie, decyzją Sejmu, w Uniwersytet Kaliski.

Andrzej Wojtyła jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1990 r. uzyskał specjalizację II stopnia z pediatrii, a w 2004 r. specjalizację z zakresu zdrowia publicznego. W 2005 r. zdobył stopień doktora nauk medycznych, a w 2014 r. doktora habilitowanego. W latach 1992–1993 był ministrem zdrowia i opieki społecznej, a w latach 2005–2006 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. Od 2006 do 2010 r. pełnił funkcję Głównego Inspektora Sanitarnego. W latach 2010–2012 był dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie oraz kierował tamtejszym Zakładem Promocji Zdrowia, Żywności i Żywienia. Od 2012 do 2015 r. pracował jako adiunkt w Zakładzie Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2014 r. związał się z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu, a w 2018 r. został jej rektorem. Wojtyła był także posłem na Sejm I, III i IV kadencji oraz senatorem RP IX kadencji.

Jego kontrkandydatem był prof. Jan Matysiak, który rozpoczął karierę naukową w 2006 roku, uzyskując dyplom magistra farmacji. W 2010 roku zdobył stopień doktora nauk farmaceutycznych, a w 2016 roku doktora habilitowanego. W 2021 roku uzyskał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Matysiak jest związany z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie od 2017 roku kieruje Katedrą i Zakładem Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Od 2010 roku współpracuje również z kaliską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, a następnie Akademią Kaliską i Uniwersytetem Kaliskim, pełniąc m.in. funkcje kierownika Katedry Kosmetologii oraz prodziekana Wydziału Medycznego.

Cieszę się, że moje dotychczasowe wysiłki na rzecz rozwoju uczelni zostały zauważone i że studenci, oraz pracownicy chcą, abym nadal kierował Uniwersytetem Kaliskim. Po raz kolejny społeczność akademicka Uniwersytetu Kaliskiego powierzyła mi swoje losy na cztery lata. Z jednej strony odczuwam więc radość i satysfakcję, ale z drugiej wiem, jaka spoczywa na mnie odpowiedzialność. Jesteśmy uczelnią, która się rozwija, najmłodszym uniwersytetem w Polsce, zatem przed nami spore wyzwania organizacyjne, naukowe, dydaktyczne. Wynik wyborów mówi, że nie mamy czasu na eksperymenty, jałowe dyskusje, ale na wytężoną pracę. Zwracając się do studentów i pracowników to zresztą zapowiedziałem, gdy mój program wyborczy zamknąłem w jednym zdaniu: zamierzam z udziałem moich wspaniałych studentów i współpracowników rozwijać uczelnię i nie dopuścić do tego, aby został zaprzepaszczony dorobek ostatnich lat. Przed nami jest wiele do zrobienia – czekają nas kolejne oceny parametryczne, a ambitny plan zakłada, iż uzyskamy co najmniej kategorię B+ w siedmiu dyscyplinach naukowych. Wiem, że razem możemy tego dokonać – mówił Wojtyła po ogłoszeniu wyników. 

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Te artykuły mogą cię zainteresować