Społeczne

II Sesja Rady Miasta Kalisza 23 maja

2024-05-23 08:00:00 UM Kalisz

W czwartek, 23 maja, o godz. 9:00 odbędzie się II Sesja Rady Miasta Kalisza. Radni będą obradować w ratuszu (sala recepcyjna). Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.
 

fot. Vision Photo Przemo
fot. Vision Photo Przemo

Porządek obrad
II Sesji Rady Miasta Kalisza
w dniu 23 maja 2024 roku o godz. 9.00

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Złożenie ślubowania przez radnych.
III. Propozycje zmian porządku obrad.
IV. Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Miasta Kalisza.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza,
2. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
3. ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
4. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,
5. ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,
6. ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
7. ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza,
8. ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza,
9. ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza,
10. powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Kalisza,
11. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza,
12. zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
13. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043,
14. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani █████████████* na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18
im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu.

VI. Interpelacje.
VII. Zapytania radnych.
VIII. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
IX. Punkt obywatelski.
X. Zamknięcie obrad.
Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr II w dniu 23 maja 2024 r.,
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować