Społeczne

Duże zagrożenie pożarowe w lasach! Zachowajmy ostrożność

2024-05-15 13:00:00 red.

Rośnie zagrożenie pożarowe w polskich lasach, czemu sprzyja sucha i słoneczna pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje o ekstremalnym zagrożeniu pożarowym niemal w całej Polsce. Przestrzega przed pożarami lasów także Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

Według mapy zagrożenie pożarowego Polski opublikowanej dzisiaj przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej praktycznie cała Wielkopolska objęta jest najwyższym alertem. Ekstremalne zagrożenie będzie w środę 15 maja i najprawdopodobniej także w kolejnych dniach.

W związku z wysoką temperaturą i brakiem opadów deszczu obniżyła się wilgotność ściółki w lasach, co oznacza duże ryzyko pożarowe lasów.

Bieżące ostrzeżenia: https://cmm.imgw.pl/?page_id=8318

 

Zachowaj ostrożność!

Apelujemy o zachowanie maksimum ostrożności wszystkich tych, którzy korzystają z uroków lasów i o przestrzeganie kilku podstawowych zasad:

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

W lasach poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

 
Co zrobić w razie pożaru?

Gdy zauważy się pożar w lesie, należy zadbać o swoje bezpieczeństwo, a następnie niezwłocznie zadzwonić do straży pożarnej, używając numeru 998 lub 112. Podczas rozmowy należy podać jak najdokładniejszą lokalizację miejsca pożaru, jego charakter (czy płonie ściółka, czy ogień objął wierzchołki drzew) i jak rozległy jest pożar.

Pod pojęciem „zagrożenie pożarowe lasu" rozumie się zespół warunków umożliwiających powstanie pożaru lasu. Na zagrożenie pożarowe lasu wpływ mają następujące czynniki:

  • możliwość pojawienia się zarzewia ognia, zależna głównie od stopnia penetracji lasów przez ludzi,
  • rodzaj i ilość materiałów palnych występujących w lesie – czynnik zależny od wieku i składu gatunkowego drzewostanów, wykonywanych w lesie zabiegów gospodarczych oraz od pory roku,
  • warunki atmosferyczne decydujące o wilgotności materiałów palnych znajdujących się w lesie.

Obszary leśne podlegają klasyfikacji pod względem zagrożenia pożarowego lasu według trzystopniowej skali. Zaliczenie lasów do kategorii zagrożenia pożarowego dokonuje się, dla każdego nadleśnictwa, w planach urządzenia lasu. Nadleśnictwa o największym zagrożeniu zaliczane są do pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego lasu. Celem tej klasyfikacji jest stworzenie systemu zabezpieczania obszarów leśnych przed pożarami, odpowiedniego do występującego zagrożenia pożarowego.

W naszych warunkach klimatycznych zagrożenie pożarowe występuje od początku wiosny, gdy znika pokrywa śnieżna, do jesieni. Stopień zagrożenia pożarowego w tym okresie uzależniony jest od panujących warunków atmosferycznych. Decydujące znaczenie ma temperatura i wilgotność powietrza, opady atmosferyczne, natężenie promieniowania słonecznego i prędkość wiatru. Od warunków atmosferycznych zależy podatność na zapalenie ściółki leśnej i innych materiałów palnych znajdujących się w lesie.

Na podstawie warunków atmosferycznych oraz wilgotności ściółki prowadzi się prognozowanie zagrożenia pożarowego lasu (możliwości powstania i rozwoju pożaru). Stopień zagrożenia pożarowego lasu określany jest według czterostopniowej skali:

0 - brak zagrożenia pożarowego
1 - małe zagrożenie pożarowe
2 - średnie zagrożenie pożarowe
3 - duże zagrożenie pożarowe 

W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy występuje duże zagrożenie pożarowe nadleśniczy, w celu ochrony lasów przed pożarami, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu. 

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować