Polityka

Co dla powiatu kaliskiego chcą zrobić kandydaci Trzeciej Drogi?

2024-03-25 15:00:00 red.

Kandydaci Trzeciej Drogi do Rady Powiatu Kaliskiego przedstawili swoje pomysły i plany programowe związane z naszym regionem.

Fot. Calisia.pl
Fot. Calisia.pl

- To doświadczeni samorządowcy, którzy reprezentują poszczególne gminy naszego powiatu, którzy idą też w tych wyborach z konkretnym programem i chcą wyjść na przeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu kaliskiego - mówił Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. - Obecni radni wiedzą jakie są problemy mieszkańców, rozwiązują je od wielu lat pełniąc różne funkcje w powiecie kaliskim. 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego przypomniał co zostało już zrealizowane w minionych latach.

- Do tej pory pozyskaliśmy środki na budowę dróg gminnych i powiatowych. Powiat kaliski wyróżnia się na tle Wielkopolski pod tym względem. Udało się również zrealizować inne przedsięwzięcia jak remont budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. To bardzo ważny obiekt na mapie kulturalnej południowej Wielkopolski.

Jakie pomysły, projekty i inicjatywy mają dla powiatu kaliskiego kandydaci na radnych w przyszłej kadencji?

- Budujemy drogi, dbamy o wszystkie dziedziny, które są nam dane do zarządzania. Dbamy o dwie nasze szkoły, które są bardzo nowoczesne. Szkoła w Opatówku ma najnowszą w Europie szklarnie edukacyjną, piękne warsztaty. W Liskowie rozpoczęła się potężna inwestycja. Powstaje Branżowe Centrum Umiejętności w Liskowie. Jest to jedyna instytucja w tym kształcąca w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń rolniczych. Staramy się dbać o szeroko rozumianą opiekę społeczną. Modernizujemy nasze obiekty, obiekty, które były nam zbędne – Zespół Szkół nr 2 w Liskowie wydzierżawiliśmy. Już działa tam Dom Seniora na 99 osób, w tej chwili obok jest potężny plac budowy, gdzie powstaje Ośrodek Rehabilitacji Neurologicznej dla seniorów. Kontynuujemy to co rozpoczęliśmy naście lat temu. Zbudowaliśmy wiele dróg, ale są nowe potrzeby. Budowa dróg to nie tylko jezdnia ale też chodniki i ścieżki rowerowe. Jesteśmy liderem w Wielkopolsce jeżeli chodzi o budową ścieżek rowerowych – mówił Krzysztof Nosal, Starosta Kaliski.

23 marca przed Starostwem Powiatowym w Kaliszu zaprezentowali się: Krzysztof Nosal, Jan Adam Kłysz, Mieczysław Łuczak, Janusz Nowak, Krzysztof Bączkiewicz, Dariusz Korczyński, Benedykt Owczarek i Józef Podłużny.

- Jeżeli dostanę się do Rady i będę mógł dalej pracować społecznie to na pewno będę wspierał dwie rzeczy. Pierwsza dotyczy drogownictwa. Przez gminę Brzeziny biegnie droga wojewódzka. Chciałbym, aby realizacja tej inwestycji została dokończona w gminie. Druga sprawa dotyczy muzeum w Opatówku. W minionej kadencji wspierałem realizacje dużego projektu, remont drugiego skrzydła Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Dzięki staraniom Powiatu Kaliskiego i Pana marszałka udało się wyremontować ten budynek, ale to kubatura. Trzeba wyposażyć ten budynek, nadać mu życie i pokazać nowe oblicze tego muzeum. W tej kadencji będziemy wspierać i szukać środków na to, by to zrealizować. Chcemy rozpocząć prace nad wyposażeniem tej instytucji  – mówi Jan Kłysz, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego.

Jak zapowiada Jan Kłysz, kontynuowane będą także projekty kulturalne. Radnie nie zapominają do retencji i spółkach wodnych.

- W tej kadencji będę zabiegał i wdrażał przebudowę dróg oraz ścieżek rowerowych w ramach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej przy współpracy z samorządami gminnymi. Drugim tematem jest wspieranie i reaktywowanie gminnych spółek wodnych. Ważnym tematem jest retencja i odwadnianie pól - mówił Janusz Nowak, radny Powiatu Kaliskiego.

Rada chce też walczyć z problemem suszy oraz pozyskiwać środki z KPO.

- Myślę, że jako samorząd powiatowy w ramach środków z KPO będzie można wyjść z ambitnym celem, żeby w każdej gminie powstały nowoczesne rynki. Mamy też cyklicznie powtarzającą się suszę. Pan starosta wyszedł z inicjatywą, żeby w ramach środków z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, Powiat Kaliski opracował nowatorski na skalę całego województwa program walki z suszą. Wstępnie zadeklarowano na ten cel kwotę 11 milionów złotych. Będziemy chcieli jako samorząd powiatowy objąć wszystkie gminy tym programem – mówił Mieczysław Łuczak, członek Zarządu Powiatu Kaliskiego.

Kolejni radni będą zabiegać o remonty dróg powiatowych ale też wsparcie ochotniczych straży pożarnych.

- Moim celem jest remont i przebudowa dróg na terenie gminy Blizanów, w tym drogi wojewódzkiej. Z władzami gminy i województwa będziemy się starać o jej modernizację. Remontu wymaga także droga od miejscowości Grodzisk aż do Stawiszyna - mówił Krzysztof Bączkiewicz. 

- Widzę w nich ogromny potencjał. Na naszym terenie jest 157 jednostek OSP, które są niedoceniane i niewykorzystane. Głównie w akcjach biorą udział jednostki w systemie krajowym, a jednostki z poza systemu nie są często powiadamiane. Pozyskanie nowych strażaków jest więc utrudnione - mówił Dariusz Korczyński.

- Będziemy nadal inwestować w ścieżki rowerowe. Narodziła się myśl, by ścieżka rowerowa powstała od Sobiesęk przez Helenów aż do Brzezin. Wtedy jeszcze bardziej rozwinie się turystyka - mówił radny Benedykt Owczarek.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować