WYNIKI Biesiady Folkloru 2020

 

JURY w składzie:

  • dr Arleta Nawrocka-Wysocka – etnomuzykolog (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Akademia Muzyczna w Łodzi) – PRZEWODNICZĄCY
  • UAM Anna Weronika Brzezińska – etnolożka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Piotr Kulka – etnochoreolog, folklorysta, kierownik Zespołu Wielkopolanie
    (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)
  • Anna Maria Gałczyńska – folklorystka, specjalista ds. dziedzictwa kulturowego CKiS w Kaliszu, sekretarz jury

po obejrzeniu 48 programów: 7 zespołów taneczno-obrzędowych, 17 zespołów śpiewaczych,
8 kapel, 2 solistów instrumentalistów, 13 solistów śpiewaków i duetu DUŻY/MAŁY – kierując się kryteriami zawartymi w regulaminie Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej 2020 – postanowiło przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia:

 

kategoria zespołów zwyczajowo-obrzędowych

I nagroda:

Zespół Tańca Ludowego GŁOGOWIANIE, pow. ostrowski                                                   1500 zł

 

II nagrody:

Zespół Folklorystyczny SNUTKI z Potarzycy gr. młodzieży i dorosłych, pow. jarociński      1200 zł

Zespół Tańca Ludowego SWOJACY z Moszczanki gr. młodzieżowa, pow. ostrowski          1200 zł

Zespół Tańca Ludowego SWOJACY z Moszczanki gr. dziecięca, pow. ostrowski                1200 zł

 

wyróżnienie:

Zespół Pieśni i Tańca GORZYCZANIE z Gorzyc Wielkich, pow. ostrowski                             250 zł

 

 

kategoria zespołów dziecięcych

I nagroda:

Zespół Folklorystyczny SNUTKI z Potarzycy gr. dziecięca, pow. jarociński                          1000 zł

 

 

kategoria zespołów śpiewaczych

I nagrody:

Zespół Folklorystyczny DORUCHOWIANIE grupa męska, pow. ostrzeszowski                            800 zł

Zespół Śpiewaczy KORZENIEWIANKI, pow. kaliski                                                                           800 zł

Zespół Śpiewaczy KOŹMINIACY z Koźminka, pow. kaliski                                                               800 zł

 

II nagrody:

Zespół Folklorystyczny KALINA z Blizanowa, pow. kaliski                                                                600 zł

Zespół Śpiewaczy KALINA z Nowej Wsi, pow. krotoszyński                                                              600 zł

Zespół Folklorystyczny PIWONICE z Kalisza                                                                                      600 zł

 

III nagrody:

Zespół Śpiewaczy KOBIERZANKI, pow. krotoszyński                                                                        400 zł

Zespół Śpiewaczy LUTOGNIEWIACY, pow. krotoszyński                                                                  400 zł

Zespół Śpiewaczy ŁAGIEWNICZANIE, pow. krotoszyński                                                                 400 zł

 

wyróżnienia:

Zespół Śpiewaczy BIADKOWIANKI, pow. krotoszyński                                                                     250 zł

Zespół Folklorystyczny LISKOWIANIE, pow. kaliski                                                                           250 zł

 

 

kategoria kapel ludowych

I nagrody:

Kapela Ludowa BRZEZINY I skład, pow. kaliski                                                                                600 zł

Kapela z Kociny, pow. ostrowski                                                                                                            600 zł

Kapela dudziarska ZF SNUTKI z Potarzycy, pow. jarociński                                                            600 zł

Kapela dudziarska SWOJACY z Moszczanki, pow. ostrowski                                                          600 zł

 

wyróżnienie:

Kapela Ludowa BRZEZINY II skład, pow. kaliski                                                                               200 zł

 

 

kategoria solistów instrumentalistów

I nagrody:

Wojciech Ozóg z ZF SNUTKI z Potarzycy, pow. jarociński                                                                400 zł

Zbigniew Witkowski z Kapeli BRZEZINY, pow. kaliski                                                                       400 zł

 

 

kategoria solistów śpiewaków

I nagrody:

Małgorzata Olszewska z Lutogniewa, pow. krotoszyński                                                                400 zł

Lech Owczarek z Doruchowa, pow. ostrzeszowski                                                                          400 zł

Małgorzata Pacholska z Korzeniewa, pow. kaliski                                                                          400 zł

Maria Pierunek z Lutogniewa, pow. krotoszyński                                                                           400 zł

 

II nagrody:

Czesława Jarysz z Kobierna, pow. krotoszyński                                                                               300 zł

Janina Plichta z Czempisza, gm. Brzeziny, pow. kaliski                                                                 300 zł

Zofia Pyrek z Koźminka, pow. kaliski                                                                                                300 zł

 

III nagrody:

Krystyna Melczak z Dąbrowy, pow. jarociński                                                                                200 zł

Halina Wałęsa z Nowej Wsi, pow. krotoszyński                                                                              200 zł

Janina Żarczyńska z Liskowa, pow. kaliski                                                                                       200 zł

 

wyróżnienia:

Barbara Klimczak z Liskowa, pow. kaliski                                                                                        50 zł

Danuta Kowalska z Kalisza                                                                                                                  50 zł

Lucyna Wrzesińska z Blizanowa, pow. kaliski                                                                                  50 zł

 

 

kategoria DUŻY/MAŁY

 

wyróżnienie:

Krystyna Melczak i Zuzanna Florczyk z Dąbrowy, pow. jarociński                                                   100 zł

Nagrody finansowe w wysokości 19.000 zł oraz statuetki ufundowało Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.