Motoryzacja

Bezpłatne przejazdy KLA dla posiadaczy Kaliskiej Karty Mieszkańca od 1 stycznia!

2022-12-31 14:00:00 red.

Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Miasta Kalisza 29 września, poszerzy się lista osób uprawnionych do darmowych przejazdów autobusami Kaliskich Linii Autobusowych. Do tej pory z bezpłatnej komunikacji miejskiej korzystała młodzież szkolna i emeryci. Od 1 stycznia bezpłatnie będą mogli jeździć posiadacze Kaliskiej Karty Mieszkańca.

KLA
KLA

29 września, na XVI sesji Rady Miasta Kalisza, radni przyjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia.

Od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2024 roku osoby posiadające Kaliską Kartę Mieszkańca będą mogli podróżować komunikacją miejską bezpłatnie. 

Za przyjęciem uchwały było 20 głosów za. 

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały - Wprowadzenie bezpłatnych przewozów w sieci kaliskiej komunikacji miejskiej dla posiadaczy Kaliskiej Karty Mieszkańca jest inicjatywą wielowymiarową. Jej oddziaływanie obejmuje różne obszary funkcjonowania miasta, między innymi społeczny i środowiskowy. W obszarze społecznym – zakładane jest zwiększenie mobilności osób z niskimi dochodami, które nie posiadają własnego środka komunikacji oraz zmniejszenie wydatków z budżetów mieszkańców, które przeznaczone są na komunikację. W zakresie środowiskowym – zakładane jest ograniczenie transportu kołowego w mieście, a tym samym redukcja poziomu smogu i hałasu, co przyczyni się do zmniejszenia skali występującego spowolnienia ruchu kołowego na drogach oraz zmniejszenia problemu braku dostępności do miejsc parkingowych w centrum miasta.

Uprawnienie do bezpłatnej komunikacji stanowić będzie także zachętę dla mieszkańców do zameldowania się w Kaliszu oraz rozliczania podatku dochodowego w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Kaliszu.

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów na czas określony podyktowane jest koniecznością zebrania danych do analizy o rzeczywistych skutkach takiego rozwiązania dla naszego miasta oraz monitorowania wpływu zmiany na zwiększenie ilości mieszkańców naszego miasta i występujące zachowanie komunikacyjne.

Już wiemy, że zgodnie z przyjętą 29 września uchwałą zmieniającą Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”, do Programu KKM będą mogły przystąpić nie tylko osoby płacące podatki w Kaliszu ale również osoby zameldowane na pobyt stały.

Po blisko czterech latach prezydentury i jednej połowicznej zmianie prezydent Kalisza Krystian Kinastowski wrócił do tematu bezpłatnej komunikacji miejskiej. Wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej było jedną z flagowych obietnic prezydenta Kinastowskiego w kampanii wyborczej.

Najpierw wprowadzono bezpłatne przejazdy dla uczniów i emerytów z Kalisza, teraz w końcu ma nastąpić pełne spełnienie obietnicy.

Zgodnie z przygotowaną koncepcją ma zmienić się też siatka połączeń autobusowych.

Link do uchwały: https://kalisz.esesja.pl/zalaczniki/199110/projekt-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-ws-uprawnien-do-bezplatnych-i-ulgowych-przejazdow_1898618.pdf

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować