Społeczne

25 kwietnia ostatnia Sesja "starej" Rady Miasta

2024-04-20 16:00:00 UM Kalisz

25 kwietnia o godzinie 9:00 w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza odbędzie się LXXV Sesji Rady Miasta Kalisza. Radni zdecydują m.in. o przyznaniu Nagrody Miasta Kalisza i Odznaki Honorowej Miasta Kalisza.

fot. Vision Photo Przemo
fot. Vision Photo Przemo
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Propozycje zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXXIV Sesji Rady Miasta Kalisza.
 4. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza,
 2. przyznania Nagrody Miasta Kalisza,
 3. zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2024 r.,
 4. zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta – Wiosenna,
 5. zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego,
 6. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tereny poeksploatacyjne kopalni iłów „Winiary”,
 7. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 8. opinii o lokalizacji kasyna gry,
 9. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP,
 10. zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
 11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043.

 

  VI. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.

  VII. Odpowiedzi na interpelacje.

  VIII. Interpelacje.

 1. Zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
 3. Punkt obywatelski.

  XII. Zamknięcie obrad.

 

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:

- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr LXXV w dniu 25 kwietnia 2024 r.,

- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować