10 lat temu odszedł prof. Jerzy Rubiński

2017-09-18 17:00:00 red.

18 września 2017 roku mija 10 rocznica śmierci prof. Jerzego Rubińskiego. Profesor poprzez swoją pracę zawodową i bardzo aktywną działalność społeczną zapisał piękną kartę w historii miasta. Przyczynił się on do umocnienia pozycji Kalisza jako ośrodka akademickiego.

Staraniom prof. Jerzego Rubińskiego zawdzięczamy rozwój kaliskiej placówki UAM, która z Zakładu Nauczania Początkowego przekształciła się w Kolegium Pedagogiczno – Artystyczne, następnie w Instytut Pedagogiczno–Artystyczny, by od 1 września 2002 roku stać się samodzielnym Wydziałem Pedagogiczno–Artystycznym UAM.

Przyczyniło się to do wzbogacenia oferty programowej uczelni o nowe kierunki studiów oraz umożliwiło studentom z miasta i okolic, a także odległych miejsc w kraju, kształcenie na poziomie wyższym i zdobywanie kwalifikacji na miarę oczekiwań i ambicji.

Profesor Rubiński pozyskiwał do pracy w Kaliszu liczne grono pracowników naukowo – dydaktycznych ze stopniem profesorskim, wytrwale wspomagał tych nauczycieli akademickich, którzy podejmowali trud podnoszenia kwalifikacji. Doceniając rolę profesora w umacnianiu szkolnictwa artystycznego, władze Uniwersytetu powierzyły Mu zaszczytną funkcję dziekana kaliskiej placówki, którą sprawował do śmierci.

Wśród Kaliszan i osób związanych z lokalnymi środowiskami kulturalnymi i akademickimi, profesor Rubiński uznawany jest za autora sukcesu wielu projektów kulturalnych w sferze muzyki. Założył on bowiem i był pierwszym dyrygentem Akademickiego Chóru „Polifonia” (koncertował z nim m.in. w Niemczech, Belgii Francji czy na audiencji u Ojca św. Jana Pawła II), Jemu również zawdzięczamy organizację cyklu koncertów pod hasłem „Muzyka Organowa Europy”. W poczet Jego zasług wpisują się także przedsięwzięcia promujące młodych twórców i wykonawców, takie jak m.in.: przygotowywane wspólnie z kaliską Filharmonią koncerty dyplomowe studentów WPA UAM oraz konkursy z cyklu ARS UNIVERSITATIS i wystawy podyplomowe realizowane we współpracy z Ośrodkiem Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”.

Staraniem Profesora pozyskano fundusze na budowę nowego kompleksu uniwersyteckiego w naszym mieście, uwzględniającego, obok zapotrzebowania Uczelni, także oczekiwania i potrzeby kaliszan. Z tego względu znalazły się w nim m.in. nowoczesna biblioteka i sala koncertowa, z której korzysta Filharmonia Kaliska oraz inni organizatorzy przedsięwzięć kulturalnych i naukowych (dziś aula nosi imię profesora).

Profesor Jerzy Rubiński aktywnie uczestniczył w życiu społecznym naszego miasta. W latach 1998-2002 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej oraz był jednym z założycieli Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza” (dziś jest jego patronem).

Zawsze wrażliwy na los i potrzeby innych pociągał za sobą ludzi dobrej woli do przedsięwzięć charytatywnych, takich jak np. koncerty na rzecz Hospicjum w Rożdżałach, czy imprezy pod hasłem „Studenci – uczniom”. Za swoją działalność został uhonorowany w 2003 roku odznaką „Zasłużony dla Miasta Kalisza”, a trzy lata później – odznaką „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. W 2008 roku Rada Miejska przyznała mu pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować