Społeczne

Przedsiębiorcy zaniepokojeni stratą finansową Izby Rzemieślniczej. Wskazują również wiele nieprawidłowości i brak współracy

2024-06-19 15:00:00 BK

Członkowie Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu a także Cechu Rzemiosł w Pleszewie przekazali mediom i opinii publicznej informacje, o trudnej według nich sytuacji w Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu. Za rok 2023 Izba odnotowała stratę finansową w kwocie ponad 260 tys. zł. Ma też naruszać zasady określone w statucie organizacji, a jak mówi Maciej Całka, Starszy Cechu, od roku nie ma żadnej współpracy i przedsiębiorcy nie otrzymują żadnych wyjaśnień oraz informacji. Izba Rzemieślnicza odniosła się do sytuacji i odpowiedziała na pytania portalu Calisia.pl

fot. Błażej Krawczyk
fot. Błażej Krawczyk
My sobie, Wy sobie

Jak wskazują przedstawiciele cechów należących do Izby, współpraca z Radą Izby od roku jest trudna, a w zasadzie nie występuje. 

- To nie Izba jest sama dla siebie, tylko my jako cechy tworzymy Izbę i odpowiadamy za tą Izbę, stąd nasza troska. To nie jest tak, że prezes sobie odejdzie a my będziemy musieli pokrywać koszty. To ostatni moment, żeby coś zrobić, bo jak tak dalej to będzie wyglądać to daję tej organizacji 2 lata funkcjonowania - mówi Sławomir Pisarski, Cech Rzemiosł w Pleszewie, Członek Rady Izby Rzemieślniczej. - Po wielu staraniach w maju br. otrzymaliśmy w końcu sprawozdanie finansowe Izby Rzemieślniczej. Mamy widoczną stratę. Wpływy nie zostały wykonane a wydatki zostały przekroczone. Jest to strata wysokości 264 tys. zł. Nie wiemy z czego ona wynika, a członkowie Izby nie złożyli żadnych wyjaśnień w tej sprawie. Nie ma żadnej refleksji, że trzeba coś naprawić. 

Na środki finansowe, które wpływają do budżetu Izby składają się opłaty za egzaminy czeladnicze, które wnoszą cechy rzemiosł.

- Rzemieślnicy pozyskują uczniów a później płacą za egzaminy. Tym bardziej powinniśmy wiedzieć co się stało z tymi pieniędzmi i to wszystko powinno być przejrzyste. Mamy tutaj zagadkę, bo w 2022 roku zysk Izby wyniósł 170 tys. zł. W 2023 roku mamy stratę ponad 250 tys. zł - dodaje Sławomir Pisarski.

 
Statut niezgody

Cech Rzemiosł w Kaliszu wielokrotnie wnioskował do Izby Rzemieślniczej o powołanie komisji statutowej i przeanalizowanie zapisów statutu. Jak zaznacza, wiele zapisów statutu jest niezgodnych z przepisami prawa.

- Od dłuższego czasu trwa sytuacja, kiedy nie odpowiada się na pisma. które cechy składają, nie udziela się wyjaśnień i takiej komisji statutowej do dziś nie powołano z nieznanych przyczyn. Wiele zapisów statutu jest niezgodnych w naszej ocenie z przepisami prawa. Nas obowiązuje ustawa o rzemiośle, prawo oświatowe i inne rozporządzenia o stowarzyszeniach, które nakładają pewne obowiązku ale też pokazują w jaki sposób statut takiej organizacji powinien wyglądać - wyjaśnia Maciej Całka.

W marcu br. Cech Rzemiosł w Kaliszu wnioskował o zwołanie nadzwyczajnego zjazdu delegatów by wyjaśnić i uporządkować kwestie statutowe. Walne Zgromadzenie odbędzie się 28 czerwca. Chodzi m.in. o ograniczenia i nieprawidłowości w wyznaczaniu delegatów poszczególnych cechów na walne zgromadzenia i do Rady Izby.

- Na każdych 50 członków cechu, przypada 1 delegat. Izba Rzemieślnicza również jest członkiem Izby. Jej delegaci są reprezentowani w zupełnie innym stosunku - 5 osób. Część delegatów przedstawionych przez cechy, nie została zaakceptowana. Tak było w naszym przypadku - dodaje Maciej Całka.

 

Wydatki - plany a rzeczywistość

W uchwale finansowej Izby Rzemieślniczej, Cech Rzemiosł wylicza znaczące przekroczenia kwot wydatków, w stosunku do tych pierwotnie zaplanowanych. Po stronie wydatków na zużycie materiałów i energii zaplanowano na kwotę 84,5 tys. zł. Wykonanie jest na 109 tys. zł, czyli blisko 30 procent więcej. Usługi obce obliczono na 50 tys. zł a wykonano na 109 tys. zł. 

- Podróże służbowe oszacowane były na 18 tys. zł a wydano ponad 37 tys. zł. Wzrosła nagle amortyzacja, do kwoty prawie 20 tys. zł czyli o blisko 30 procent. Pozostałe koszty operacyjne miały wynosić 55 tys. zł a ostatecznie wyniosły 70 tys. zł. Stąd wynika strata na 264 tys. zł - mówiła Pani Joanna, specjalistka ds. rachunkowości.

Jak podkreśla Maciej Całka, udostępnione dokumenty nie są kompletne, a powinny być przekazane zgodnie z ustawą o rachunkowości. Cechy rzemiosł wnioskują o przekazanie bilansu zysków i strat za 2023, wyciągu z rachunków i lokat na 31 grudnia 2023, wykaz wynagrodzeń pracowników, komisji egzaminacyjnych i członków rady zarządu, wykaz podróży służbowych, koszty obsługi prawnej, wykonanie budżetu za ubiegły rok, prognozowana liczba egzaminów w 2025 i 2026 roku.

Sławomir Pisarski z Cechu Rzemiosł w Pleszewie zauważa, że jeżeli sytuacja IR jest trudna ze względu na rosnące koszty, to dla jej prawidłowego funkcjonowania konieczne mogą być cięcia kadrowe. Wpływy do budżetu zmaleją w tym roku ze względu na zdecydowanie mniejszą liczbę uczniów - na poziomie 35 procent. W roku 2023 liczbą uczniów była rekordowa ze względu na tzw. podwójny rocznik.

 
Trzeba ratować 

Cechy rzemiosł rozważają skierowanie sprawy do prokuratury. Czekamy na wyjaśnienia i odpowiedź Izby Rzemieślniczej w tej sprawie. Okazja do spotkania i konfrontacji Izby z delegatami będzie możliwa 28 czerwca.

- Chcieliśmy sami tę sprawę rozwiązać. Jeżeli wszystko odbyłoby się zgodnie z planem, prawdopodobnie przegłosowalibyśmy obecną radę i wybralibyśmy nową zarząd, bo ten działa nagannie. Najwyraźniej mamy duże zyski Izby, które leżą gdzieś na koncie, a na budynku nie ma do tej pory paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła, które już mogłyby obniżyć koszty energii. Ewidentnie jest to niegospodarność - mówił Jarosław Łuczak, członek Cechu Rzemiosł w Kaliszu, właściciel Cukierni Gucio.

Obecnie Izba Rzemieślnicza skupia 12 cechów rzemiosł. Wszystkie chcą naprawy tej sytuacji.

- Nie ukrywajmy, że do tej Izby należeliśmy blisko 40 lat, wiele pokoleń rzemieślników składała się na to, by ta Izba funkcjonowała w jak najlepszej kondycji przez wszystkie lata - mówi Maciej Całka. - Czujemy się częścią tej organizacji. Nie możemy pozwolić jednak na takie traktowanie członków, które jest niesprawiedliwe i nieuczciwe. 

Zadnie Izby i cechów jest bardzo ważne, zwłaszcza teraz, kiedy na rynku pracy brakuje fachowców. 

- Funkcjonowanie tej Izby jak i Cechów jest bardzo ważne, ponieważ brakuje na rynku fachowców, rzemieślników, a my szkolimy te nowe kadry, które zdecydowały się uzyskać zawód i wejść na rynek pracy. Są to bardzo młode osoby, które kończą ósmą klasę. Bardzo trudno jest namówić w tej chwili młodzież na wybór kierunków rzemieślniczych i szkoły branżowej. Dokładając do tego niż demograficzny, którego skutki będziemy odczuwać przez kolejne lata, i problem funkcjonowania instytucji, które się tym zajmują, spowodują, że uczniowie wybiorą inne szkoły - mówi Maciej Całka.

 
Izba Rzemieślnicza zabrała głos
Izba Rzemieślnicza w Kaliszu rzeczywiście odnotowała wynik finansowy ujemny, który był spowodowany, między innymi wzrostem wynagrodzeń (inflacja 14%), wzrost kosztów energii, wzrost kosztów paliw i gazu oraz wielu innych czynników - wyjaśnia Tadeusz Moczyński
Dyrektor Izby w Kaliszu. - Preliminarz na 2023 r. był sporządzony w pierwszej połowie 2022 r. i trudno było przewidzieć co wydarzy się w 2023 r.  Preliminarz nie przewidywał tak dużej inflacji i był sporządzany szacunkowo na podstawie lat ubiegłych. Izba Rzemieślnicza w Kaliszu ma się dobrze finansowo, ma rezerwy w depozytach.
 
- Co do udostępniania dokumentów w których są dane osobowe to obowiązuje nas ustawa o RODO i takich dokumentów nie udostępniamy nikomu z wyjątkiem sądów powszechnych, prokuratury i innych organów do tego upoważnionych. Panowie z Rady chcieli nawet dane wrażliwe dotyczące pracowników co jest niedopuszczalne.
 
Jak wyjaśnia dyrektor Izby, zmiany w statucie można wprowadzić na Zjeździe delegatów większością głosów, jeżeli porządek obrad przewiduje taki punkt lub na zjeździe większością 2/3 obecnych delegatów. Izba nikomu nie ogranicza i nie wybiera delegatów jeżeli są wybrani zgodnie ze statutem i regulaminem wyborczym oraz zgłoszeni na 30 dni przed zjazdem.
 
Dementuje informacje przekazane przez cechy rzemiosł i zaznacza, że sytuacja finansowa Izby jest bardzo dobra. - Plan naprawczy został wdrożony już w ubiegłym roku, kiedy podpisaliśmy umowy z naszymi najemcami, którzy od kilku lat nie płacili za energię (ogrzewanie, ciepła woda i prąd).
 
O Izbie

Izba Rzemieślnicza w Kaliszu działa od 1978 roku. Nadzór sprawuje nad nią Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Zasadniczymi funkcjami Izby są sprawy z zakresu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych organizacji i ich członków wobec organów administracji i instytucji państwowych, samorządu terytorialnego i gospodarczego, udzielanie zrzeszonym organizacjom i ich członkom pomocy instruktażowo-doradczej, koordynacją ich poczynań grupowych , a także prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji i ich uprawnień rzemieślniczych i zawodowych.

Przewodniczący Rady: Olgierd Rusinek

V-ce Przewodniczący Rady: Adam Warzybok

V-ce Przewodniczący Rady: Henryk Kluska

Sekretarz Rady: Marek Czekała

 

Prezes Zarządu: Tadeusz Nowacki

V-ce Prezes Zarządu: Marian Glinkowski

V-ce Prezes Zarządu: Tadeusz Obalski

Członek Zarządu: Ryszard Marzęcki

Członek Zarządu: Stanisław Żychliński

Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Kaliszu dr inż. Tadeusz Moczyński

 

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować