Polityka

Poprawki do budżetu państwa ws. obwodnicy Kalisza, DK25 i cen gazu. Niestety hurtem odrzucane

2022-12-21 17:30:00 BK

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2023 rok. Dochody budżetu państwa wyniosą 604,5 mld zł, a wydatki  672,5 mld zł. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli poprawki dotyczące inwestycji drogowych dla Kalisza i regionu. Czy uda się się wygospodarować te środki?

Fot. BK
Fot. BK

- Uchwalony został budżet państwa i pozwoliłem sobie złożyć 3 poprawki, w tym 2 dotyczące dofinansowania obwodnicy Kalisza na kwotę 50 mln zł i ona jest rozłożona na 2 komponenty po 25 ml zł, dla części bliżej Skalmierzyc i części w rejonie Kalisza. Trzecia poprawka na 30 mln zł dotyczy dofinansowania i przyspieszenia przebudowy DK25 od Ostrowa Wielkopolskiego do Węzła Modła - mówił poseł Mariusz Witczak.

Poprawki te zostały złożone również przez innych posłów KO, będących członkami Komisji Finansów Publicznych. Ostatecznie zostały odrzucone.

- Od jakiegoś czasu PiS wprowadził nową zasadę pracy nad budżetem. Na sali plenarnej już się nie rozmawia o wszystkich poprawkach, które zostały w komisji złożone, tylko jest jedno generalne głosowanie nad poprawkami zaakceptowanymi przez komisję. Nie głosuje już się nad tzw. wnioskami mniejszości - mówił poseł KO. - Zależało mi bardzo na tych poprawkach, bo łatwo dają się te kwoty wygospodarować z oszczędności. To nie są duże kwoty. Na media publiczne zostały wpisane w budżecie blisko 3 mld zł. Taka jest polityka PiSu i tych inwestycji niestety nie mamy tutaj od lat. Na szczęście mamy jeszcze Senat.

Przywrócenie złożonych przez Koalicję Obywatelską poprawek zapowiedział senator Janusz Pęcherz.

- Senat ma tę możliwość, że ponownie przegłosowujemy niektóry poprawki. Większość poprawek koalicyjnych ponownie zgłaszamy i głosujemy na naszych komisjach. Niestety często ustawa ponownie trafia do Sejmu i jest odrzucana. Te poprawki będę wprowadzał do budżetu na naszych komisjach samorządowych - mówił senator Janusz Pęcherz.

Prezydent RP podpisał już ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku ze szczególną sytuacją na rynku gazu.

- Senat poprawia prawie każdą ustawę, która przychodzi z Sejmu. Ta ustawa została bardzo szczegółowo przeanalizowana pod względem legislacyjnym jak i merytorycznym. Senat przegłosował ustawę z 50 poprawkami. Sejm przyjął 36 poprawek Senatu. Te merytoryczne poprawki, którymi chcieliśmy chronić niektórych odbiorców gazu zostały odrzucone - mówił senator Janusz Pęcherz. - Chcieliśmy wprowadzić poprawkę utrzymującą ceny gazu na poziomie 2,22 dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przede wszystkim chcieliśmy pomóc piekarzom, którzy są w bardzo trudnej sytuacji. Niestety poprawki te zostały odrzucone. 

Odrzucone zostały też poprawki dotyczące podatku VAT.

- VAT dla osób o małych dochodach miał być odliczony od ceny gazu - mówił Janusz Pęcherz.

Ustawa budżetowa na 2023 r. zakłada:
 • prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,5 mld zł
 • limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,5 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 4,5% PKB,
 • dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3% PKB.
 
W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2023 rok zakłada:
  • dochody budżetu środków europejskich:107 mld zł,
  • wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł,
  • deficyt budżetu środków europejskich w wysokości nie większej niż 16,2 mld zł.
W ustawie budżetowej na 2023 r. zapewnione ma być m.in.:
 • zwiększenie środków na służbę zdrowia do poziomu ponad 6% PKB,
 • środki na kluczowe programy społeczne takie jak 500+, „Dobry Start” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8% oraz tzw. 13. emeryturę,
 • 3% PKB na obronność,
 • zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
 • środki na realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
 • zwiększenie wydatków na rolnictwo.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować