Sport

Politechnika Dziecięca w PWSZ w Kaliszu [zdjęcia]

2020-02-24 14:00:00 Niepubliczna Szkoła Podstawowa KSO "Edukator"

Celem programu jest wprowadzenie dzieci do nieznanego im świata nauki. Mali studenci uczestniczą w specjalnie dla nich przygotowanych i prowadzonych na odpowiednim poziomie zajęciach z zakresu nauk medycznych, technicznych, ekonomicznych i humanistycznych (np. w zajęciach ratownictwa medycznego, w laboratorium chemicznym, w zajęciach laboratoryjnych kosmetologii i innych).

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukator
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukator

Udział w programie rozwija ich ciekawość i pragnienie poznawania świata, a w konsekwencji poszerza ich zasób wiedzy i sprawia, że dalsza nauka przychodzi im łatwiej. Dzieci uczestniczą także w zajęciach sportowo-rekreacyjnych (np. z zakresu samoobrony). Mamy nadzieję, że zaprocentuje to w przyszłości. Wierzymy, że dzięki przygotowanym przez nas wykładom, warsztatom i ćwiczeniom rozwiną się u dzieci nowe pasje i zainteresowania. Mamy nadzieję, że taki kontakt z wyższą uczelnią zaowocuje w przyszłości decyzjami o podjęciu studiów, być może na naszej Uczelni - mówi dr Elżbieta Steczek – Czerniawska, organizator

Pierwsze zajęcia w ramach Politechniki Dziecięcej odbyły się̨ w roku szkolnym 2009/2010 i obejmowały następującą tematykę̨: „Internet i techniki multimedialne w uczeniu się̨", „Matematyka na wesoło", „Dojrzewanie seksualne" – psychoedukacja dla rodziców, „Gry komputerowe", „Świat wideokonferencji", „Historia powstania książki oraz „Laboratorium z chemii i mikrobiologii”.

Tegoroczna edycja programu rozpoczęła się 15 stycznia 2020r. Uroczystym Otwarciem, odzwierciedlającym Rozpoczęcie Roku Akademickiego, w którym uczestniczyli profesorowie Uczelni. Uczniowie zostali zapoznani z programem zajęć i otrzymali oficjalne INDEKSY, w których po każdych zajęciach profesorowie i doktorzy będą dokonywali wpisów i zaliczeń.

Pierwsze zajęcia odbyły się 20 lutego 2020r. Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej KSO „EDUKATOR” oraz 3 innych szkół wysłuchali dwóch wykładów: „Nie tylko nauką żyjemy”, w którym dr Paweł Kamiński pokazał dzieciom, jak studenci oraz ich opiekunowie organizują wolny czas oraz „Skąd się wziął pieniądz?”, o czym z ogromną pasją opowiadała dr Anna Ludwiczak.

Po przerwie, na której świętując „Tłusty czwartek” uczniowie z ogromnym apetytem pałaszowali pączki, rozpoczęły się warsztaty poświęcone bezpieczeństwu. O „Współczesnych zagrożeniach” mówił dr Paweł Kamiński a w ramach „Akademii bezpieczeństwa dla dzieci” ppłk mgr Mirosław Kuświk przeprowadził kurs samoobrony.

Uczniowie „Edukatora” z zapałem uczestniczyli w zajęciach, chętnie zadawali pytania i sporą wiedzą wykazali się odpowiadając na pytania wykładowców. Na kursie samoobrony poznali kilka podstawowych sposobów obrony przed atakiem. Najważniejszym przesłaniem kursu była jednak nauka, że cyt. „Walka niestoczona jest walką wygraną”, co w przyszłości może być podstawą do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywania problemów metodami dialogu i zapobiegania konfliktom.

Uczniowie „Edukatora” są bardzo wdzięczni, że w takim przedsięwzięciu mogą brać udział. Czują się wyróżnieni i docenieni zasiadając, jak studenci, w salach audytoryjnych a zdobytą wiedzą i umiejętnościami chętnie dzielą się z koleżankami i kolegami. Dziękując za fantastyczną przygodę połączoną z nauką, z wielką niecierpliwością oczekują kolejnych zajęć - mówi dr Małgorzata Górska – dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej KSO „Edukator”.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ