Społeczne

Miasto zmieniło planowaną lokalizację kortów tenisowych na Szczypiornie. Powodem decyzja konserwatora zabytków.

2023-01-28 12:00:00 red

W połowie lipca 2022 roku Miasto otrzymało promesę opiewającą na 8 mln zł przeznaczoną na budowę kortów tenisowych na osiedlu Szczypiorno. Pieniądze pochodzą z „trzeciego rozdania” Polskiego Ładu kierowanego dla terenów na których były PGR-y. Pierwotnie Miasto wskazało lokalizację inwestycji przy ul. Potulnej 8-12, jednak przez decyzję konserwatora zdecydowało o przeniesieniu jej na ul. Domową 5-11.

wizualizacja/źródło: Architektoniczne Biuro Projektowe Konopski & Konopski sp. j.
wizualizacja/źródło: Architektoniczne Biuro Projektowe Konopski & Konopski sp. j.

Dlaczego i na jakiej podstawie zmieniła się pierwotnie planowana lokalizacja inwestycji polegającej na budowie kortów przy ul. Potulnej 8-12? - Teren, na którym pierwotnie miała znajdować się hala, wpisany jest do rejestru zabytków. Generalnie możliwa i dopuszczalna jest budowa na takim terenie. Jednak wymagania konserwatora dotyczące formy i wielkości obiektu mijają się z potrzebami i założeniami Miasta w tym temacie. Dlatego Miasto, aby nie rezygnować z pierwotnych założeń co do wielkości i formy hali, postanowiło zmienić lokalizację na sąsiednią działkę, która nie jest wpisana do rejestru zabytków, a także nie jest objęta ochroną konserwatorską. Decyzja taka nie generuje żadnych dodatkowych kosztówtłumaczy Katarzyna Ciupek rzecznik prasowy UM w Kaliszu.

W załączeniu otrzymaliśmy pismo konserwatora o negatywnej decyzji co do przedstawionej lokalizacji, czytamy w niej, m.in. że prezydent Kalisza 29 listopada 2022 roku wystąpił do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie projektu decyzji warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Potulnej 8-12. Decyzją z 30 czerwca 1998 roku obszar ten jest objęty ochroną konserwatora zabytków.

Konserwator w piśmie z 14 grudnia 2022 roku wydał decyzję negatywną dla przedstawionej lokalizacji - Planowana inwestycja przedstawiona w projekcie decyzji o ustalenie warunków zabudowy, polegająca na budowie hali sportowej dla trzech kortów tenisowych z częścią socjalno-biurową, budowie boiska wielofunkcyjnego oraz lokalizacji parkingu na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Potulnej 8-12, zdaniem organu, ww. inwestycja ingeruje w sposób znaczący i jednoznacznie negatywny na zachowaną substancję zabytkową przedmiotowego fragmentu miasta Kalisza, poprzez postawienie obiektu o parametrach przedstawionych w projekcie decyzji. Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w przedstawionej formie, zdaniem tut. organu jest nie do zaakceptowania, gdyż tak duża powierzchnia obiektu, a tym samym kubatura projektowanego budynku nie będzie wpisywać się w zabytkowy obszar parku krajobrazowego. Mimo, iż omawiany fragment zabytkowego parku (działka nr 183/10, obręb 0151) utracił już podstawowe walory parku krajobrazowego, nie oznacza, ze teren można poddać tak drastycznej zmianie, jaką jest wybudowanie obiektu sportowego o wskazanych parametrach. Pomimo, iż omawiana działka to polana, z nielicznym drzewostanem, która jest już przeznaczona pod rekreację wypoczynkowo-sportową (plac zabaw, ,,zielone" boisko do gry w piłkę nożną) to wprowadzona ewentualna zabudowa, winna wpisywać się w teren i okolicy z poszanowaniem historii oraz kompozycji zabytkowego obszaru – czytamy w decyzji konserwatora - Po analizie pod względem formalnym i merytorycznym całego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, tut. Organ stwierdza, że uzgodnienie planowanej inwestycji z punktu widzenia konserwatorskiego jest niedopuszczalne – czytamy w dokumencie konserwatora zabytków.

Dlatego Miasto podjęło decyzję polegającą na przeniesieniu jej na inny teren, oddalony około 500 metrów, czyli na ul. Domową. - Działka, na której ma być zlokalizowana hala, należy do Miasta – mówi Katarzyna Ciupek i dodaje - Zmiana lokalizacji nie ma wpływu na koszty przedsięwzięcia ani otrzymane dofinansowanie. Środki nie zostaną nam odebrane. Miasto ma 9 miesięcy na ogłoszenie postępowania przetargowego od czasu otrzymania promesy i postępowanie takie w tym czasie zostanie ogłoszone – dodaje.

Przypomnijmy, że promesa została wręczona 18 lipca 2022 roku, czyli postępowanie przetargowe musi zostać ogłoszone do 18 marca 2023 roku.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować