Motoryzacja

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Prymasa Stefana Wyszyńskiego

2020-02-11 14:30:00 red za UM Kalisz/Anna Błaszczyk za MZDiK

Miasto Kalisz złożyło wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa realizacji zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego”.

fot. Magdalena Bartnik
fot. Magdalena Bartnik
Przewidywany całkowity koszt inwestycji to około 5 mln złotych. To zbyt duża kwota, by Miasto Kalisz mogło sfinansować ją w całości ze środków własnych, dlatego w miniony piątek, 7 lutego zwróciło się do Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zadania, tj. 2,5 mln zł.

- Mając na względzie strategiczne znaczenie odcinka ul. Podmiejskiej i wynikającą stąd konieczność utrzymania ciągłości ruchu na głównej arterii, Miasto Kalisz w ramach swoich możliwości finansowych sukcesywnie przeprowadza remonty, starając się utrzymać odpowiedni stan techniczny ulicy. Niemniej, z uwagi na bardzo duże obciążenie ruchem kołowym, zarówno lokalnym jak i tranzytowym, stan nawierzchni ulega coraz szybszej degradacji. Ponadto, obecnie istniejąca obsługa skrzyżowania poprzez sygnalizację świetlną, wpływa negatywnie na płynność ruchu na głównym kierunku, tj. na ul. Podmiejskiej, co powoduje powstawanie korków na znacznych odcinkach, zarówno ul. Podmiejskiej, jak i powiązanych z nią ulic - al. Wojska Polskiego, ul. Stanczukowskiego i ul. Dobrzeckiej. W ramach zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania na rondo planuje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni zdolnej do przenoszenia dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdu wynoszącego 115 KN/oś., budowę zatoki autobusowej, budowę chodników i ścieżek rowerowych, przebudowę odwodnienia i oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną - czytamy na stronie internetowej miasta

Ulica Podmiejska, na odcinku od Ronda Westerplatte do Ronda Dobrzeckiego, (w tym objęte wnioskiem skrzyżowanie z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) została wybudowana pod koniec lat 70. Początkowo ulica stanowiła dojazd do placu budowy, na którym powstawało największe kaliskie osiedle mieszkaniowe. W wyniku sukcesywnie postępującej rozbudowy oraz zagospodarowania terenów przyległych i rozwoju sieci dróg na terenie miasta, wzrastało znaczenie ul. Podmiejskiej jako korytarza komunikacyjnego miasta. 1 stycznia 2006 r. ul. Podmiejska zaliczona została do kategorii drogi krajowej - w ciągu DK nr 25. Obecnie pełni rolę jednego z najważniejszych ciągów komunikacyjnych i tranzytowych Kalisza. Ponadto, stanowi dojazd pojazdów ciężkich do terenów inwestycyjnych oraz kaliskich stref gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Inwestorskiej oraz ul. Zachodniej.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ