Polityka

Kolejne wsparcie finansowe dla Lokalnych Grup Działania. Umowy podpisane

2019-06-29 13:00:00 BK

W piątek, 28 czerwca, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał aneksy do umów z Lokalną Grupą Działania 7 i LGD Długosz Królewski.

fot. Błażej Krawczyk
fot. Błażej Krawczyk

Aneksy do umów ramowych podpisały Lokalne Grupy Działania, które na wysokim poziomie zrealizowały strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w latach 2016-2018. Za osiągnięcie wysokiego stopnia realizacji wskaźników i efektywne wydatkowanie środków, lokalne grupy działania mogły ubiegać się o zwiększenie budżetu przeznaczonego na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

- Podpisaliśmy aneksy do umów z Lokalnymi Grupami Działania. Umowy podpisaliśmy już kilka lat temu na funkcjonowanie i działania, które LGD wdrażają. 12 Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski otrzymało dodatkowe środki unijne, a wśród nich znalazły się grupy z powiatu kaliskiego – mówił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

LGD7 podpisało aneks na kwotę 880 000 zł, a Długosz Królewski na kwotę 550 000 zł.

- Te pieniądze będą przez LGD wydawane na kolejne zadania. Często są to dotacje dla samorządów gminnych i przedsiębiorców. Dzięki powiat kaliski zyskał dodatkowe pieniądze – mówił Krzysztof Grabowski.

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dodatkowe środki należy przeznaczyć na dofinansowanie operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości: podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą oraz rozwój rynków zbytu produktów lub usług lokalnych. Przyznanie dodatkowych środków oznacza, że w najbliższych miesiącach LGD ogłoszą nabory wniosków na ww. zakresy.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ