Co wyremontują w 2013 roku?

2012-12-05 11:15:00 HB

Ponad pół miliona złotych Miasto Kalisz ma zamiar przeznaczyć ze swojego budżetu na 2013 rok na prace remontowe i konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. O dotacje na ten cel starało się siedem podmiotów.

- W celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków corocznie w budżecie Kalisza wydzielane jest kwota przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy obiektach zabytkowych. Środki te stanowią formę wsparcia i pomocy finansowej samorządu dla właścicieli obiektów zabytkowych, podejmujących niełatwe działania na rzecz zachowania naszego dziedzictwa kulturowego – informuje Marzena Ścisła, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki.
Zgodnie z projektem budżetu Kalisza na 2013 rok, na dotacje na prace remontowe i konserwatorskie zabytków, Miasto zamierza przeznaczyć kwotę 562 000 zł. Kwota dotacji wzrosła, w 2010 wyniosła ona 305 tysięcy, a w 2011 tylko 193 tysiące złotych. Stara się o nią 7 podmiotów:
- Parafia Rzymsko-Katolicka św. Gotarda na prace remontowo - konserwatorskie zabytkowego kościoła św. Wojciecha na Zawodziu,
- Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP (św. Józefa) na pełną konserwację dwóch ołtarzy bocznych z sanktuarium,
- Parafia Wojskowej św. Wojciecha i Stanisława na prace remontowo-konserwatorskie fasady pojezuickiego kościoła Garnizonowego - II etap zakończenie konserwacji portalu oraz remont i konserwacja fasady (zadanie priorytetowe),
- Parafia Ewangelicko-Augsburska na zadanie dotyczące cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Kaliszu - inwentaryzacji dostępnych elementów nagrobnych, inwentaryzacji rysunkowej zachowanych sztukaterii, wstępnego opisu technik wykonania i zastosowanych materiałów, opisu stanu zachowania dostępnych elementów nagrobków oraz murów, wstępnego opisu przyczyn zniszczeń oraz programu prac konserwatorskich z podziałem na etapy wg najpilniejszych do przeprowadzenia (złożony wniosek zawierał jednak liczne błędy merytoryczne i poważne braki formalno-prawne i nie mógł zostać rozpatrzony),
- Parafia Prawosławna Świętych Apostołów Piotra i Pawła na konserwację i restaurację polichromii i ikony z cerkwi pw. Św. App. Piotra i Pawła
- Centrum Kultury i Sztuki na remont i modernizację chodnika i schodów do budynku Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ul. Łaziennej 6 (nie zaplanowano remontu z uwagi na brak środków).
- Zakon OO. Franciszkanów na II etap prac przy fasadzie kościoła (zadanie priorytetowe).
- Traktujemy wnioski parafii św. Józefa oraz kościoła OO. Franciszkanów jako priorytetowe, głównie ze względu na to, że w obu przypadkach jest to już drugi etap prac konserwatorskich. Żałuję także, że wniosek dotyczący cmentarza ewangelicko-augsburskiego nie przeszedł, ale nie mogliśmy go przyjąć, bo były tam poważne błędy formalno-prawne - dodała Marzena Ścisła.
O dotację ubiegać się może osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować