Edukacja

Zgotuj z nami dobrą przyszłość

2021-04-12 09:40:44 reklama@calisia.pl

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego" w Kaliszu to szkoła z wieloletnią tradycją, cieszy się popularnością w środowisku lokalnym. Oferta edukacyjna dostosowana jest do zainteresowań uczniów oraz zapotrzebowania na rynku pracy.

fot. ZSGH
fot. ZSGH

Atutem "Gastronomika" jest łączenie doświadczenia z nowoczesnością. W placówce znajdują się sale multimedialne, laboratorium chemiczne, pracownie komputerowe, bogato wyposażona biblioteka, siłownia, sauna. Szkoła oferuje kształcenie w zawodach : technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik usług kelnerskich, technik organizacji turystyki, technik technologii żywności, kucharz, kelner, cukiernik. Praktyki zawodowe prowadzone są we współpracy z lokalnymi pracodawcami. Proponujemy naukę pod patronatem firm, m.in.: Nestle Polska S.A., Colian, KAL-PAB, Dwór Stary Chotów.

Młodzież naszej szkoły ma możliwość korzystania z bezprzewodowego internetu, tabletów, projektorów multimedialnych, monitorów i tablic interaktywnych oraz z nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Ponadto placówka posiada specjalistyczne pracownie przedmiotowe, warsztaty szkolne, które organizują bankiety na wysokim poziomie oraz oferują szeroki asortyment potraw na zamówienie. Dodatkowymi udogodnieniami są: szafki uczniowskie, dziennik elektroniczny i duży parking.

Uczniowie  odnoszą sukcesy w zawodach sportowych, konkursach, przeglądach teatralnych, olimpiadach przedmiotowych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Szkoła jest organizatorem Wielkopolskiego Konkursu Profesjonalny Kelner - kluczem do sukcesu zawodowego. Możemy pochwalić się tytułami: „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Wiarygodna Szkoła”, „Szkoła dobrego wychowania”, „Szkoła promująca zdrowie", „Szkoła w chmurze", „Szkoła z klasą", „Szkoła bez przemocy", „Szkoła młodych patriotów", „Orły Edukacji 2020" „ Szkoła pozytywnie myśląca”.

Aktywne uczestniczymy w życiu miasta , biorąc udział w różnych uroczystościach i imprezach miejskich. Realizujemy innowacje pedagogiczne, międzynarodowe projekty profilaktyczne „Fred Goes Net”, projekty unijne „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 202@”, „Erasmus+”, projekty edukacyjne „Bezpieczna Szkoła”, „Szkoła dobrych manier”, „Wolność bez nałogów i współuzależnień”, "Moje finanse-moja przyszłość", „Polski złoty ma 100 lat”, „Myślę pozytywnie”. Angażujemy się w działalność charytatywną, uwrażliwiającą młodzież na potrzeby drugiego człowieka.  Co roku nasi uczniowie są wolontariuszami WOŚP.

Tradycją szkoły są imprezy: Światowy Dzień Żywności, Walentynki z Profilaktyką, Światowy Dzień Zdrowia, Sportu i Turystyki, Światowy Dzień Rzucania Palenia, wywiadówki integracyjne, wyjazdy do kina, teatru, opery wspólnie z rodzicami, absolwentami, pracodawcami. Kadrę pedagogiczną tworzą nauczyciele o wysokich kompetencjach zawodowych, wielu z nich posiada tytuł egzaminatora OKE. Uczniowie mają możliwość  uczestniczenia w różnorodnych  zajęciach pozalekcyjnych, zdobywają dodatkowe kwalifikacje, kończąc, kursy: baristyczny, barmański, kelnerski, menadżera restauracji.  Młodzież w ramach nawiązanej współpracy ma możliwość wyjazdu zagranicznego na staż zawodowy.

Współpracujemy z wieloma uczelniami wyższymi: Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu,  Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Najlepsi uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Miasta Kalisza im. Jana Pawła II. Absolwent kończąc szkołę będzie mógł uzyskać kwalifikacje zawodowe, zdać egzamin maturalny, a zdobyta wiedza pozwoli na kontynuację nauki na studiach wyższych lub podjęcie pracy.

 

Prezentacja zawodów ZSGH

 

http://www.zsgh.kalisz.pl/ 

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ