Kultura

Zgłoś kandydata do nagrody Prezydenta Miasta Kalisza!

2019-07-02 13:30:00 red.

Organy administracji rządowej lub samorządowej, radni Rady Miasta Kalisza, instytucje kultury, archiwa państwowe, urzędy ochrony zabytków, stowarzyszenia społeczno-kulturalne, fundacje, związki twórców oraz kościoły i związki wyznaniowe, szkoły wyższe, szkoły artystyczne oraz przedstawiciele mediów lokalnych do 10 września składać mogą wnioski o przyznanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, jak również wnioski o przyznanie honorowego tytułu „Mecenas Kultury”.

zdjęcie ilustracyjne/www.kalisz.pl
zdjęcie ilustracyjne/www.kalisz.pl

Wydłużenie terminu zgłaszania kandydatów wynika z zapisów uchwały Nr VIII/118/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.

 

Samorząd Kalisza od 1999 roku z satysfakcją korzysta z ustawowego przywileju przyznawania ww. nagród. To wyraz uznania dla artystycznego potencjału i dorobku kaliskiego środowiska twórców oraz wkładu w zachowanie dziedzictwa narodowego. Nowelizacja obowiązujących przepisów branżowych i ogólnych uwarunkowała potrzebę zmiany uchwały Rady Miasta Kalisza i doprecyzowanie jej zapisów. 

 

Doroczne nagrody Prezydenta Miasta Kalisza mają charakter finansowy i mogą być przyznawane artystom indywidualnym lub podmiotom zbiorowym. Laureatami mogą zostać osoby fizyczne lub prawne mające związek z Kaliszem poprzez miejsce zamieszkania, siedzibę, miejsce dokonań artystycznych bądź podejmowaną tematykę, a których działalność znacząco wpłynęła na rozwój i promocję życia kulturalnego miasta. 

 

Podstawą przyznania ww. nagród jest ocena osiągnięć o istotnym znaczeniu w minionym sezonie kulturalnym lub ocena całokształtu działalności twórczej. Nagrody finansowe przyznawane są za osiągnięcia w sezonie kulturalnym trwającym od dnia 1 września roku poprzedzającego przyznanie nagrody do 31 sierpnia roku, w którym nagroda jest przyznawana. 

 

Wyróżnia się następujące kategorie nagród: muzyka, sztuki wizualne, teatr i film, taniec, bibliotekarstwo, muzealnictwo, animacja kultury, działalność literacka i wydawnicza, popularyzacja 

i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie kultury.

 

W uznaniu działań wspierających aktywność kulturalną oraz działań promujących artystów i wydarzenia artystyczne, Prezydent Miasta Kalisza ma również możliwość nadania honorowego tytułu „Mecenas Kultury”. Nadanie tego tytułu nie ma charakteru nagrody finansowej. 

 

Rekomendacje przyjmowane są w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz, w godz. 7.30 – 15.30.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8

Załącznik nr 2 do uchwały nr 8

Zapraszamy do składania rekomendacji.

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu.

Pomóż nam w rzetelnym informowaniu mieszkańców Kalisza i regionu. Wspieraj niezależne dziennikarstwo.

Naszą misją jest dostarczanie kaliszanom wszelkich informacji dotyczących życia społecznego, polityki, sportu i kultury. W dobie fake newsów oraz mediów zależnych od barw politycznych, dostarczamy informacje obiektywne, niezależne i rzetelne. Słuchamy głosu każdej strony, każdego środowiska, każdego mieszkańca. Wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy i działają charytatywnie. Popieramy wszelkie akcje społeczne, relacjonujemy protesty, reprezentujemy interesy mieszkańców. Promujemy przedsiębiorców i firmy lokalne.

Jako medium internetowe stawiamy na szybkość i jakość przekazywania informacji. Podajemy tylko sprawdzone i potwierdzone wiadomości - weryfikowane u źródła. Nie szukamy tanich sensacji.

Od 2007 roku bezpłatnie udostępniamy Wam nasz portal. Jako jedyny portal lokalny umożliwiamy Wam samodzielne dodawanie własnych, niekomercyjnych artykułów. Jako jedyny portal lokalny oddajemy do Waszej dyspozycji archiwum artykułów z ostatnich 12 lat - jest ich prawie 40 tysięcy! Dostęp do wszystkich treści zawsze był, jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Wam - czytelnikom portalu Calisia.pl.

Na świecie coraz więcej tytułów wprowadza opłaty lub zachęca do dobrowolnego wspierania ( theguardian.com, Wikipedia ). W dobie koronawirusa, kiedy również i reklamodawcy przechodzą przez „turbulencje”, zachęcamy Was do dobrowolnego wsparcia Calisia.pl poprzez kliknięcie poniżej i wybranie jednej z opcji wsparcia (czyli dobrowolna wpłata). Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu Calisia.pl. Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal. Z góry dziękujemy!

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ