Zgłoś kandydata do nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”

2019-02-12 15:00:00 red. za kalisz.pl

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów do nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Nagroda przyznawana jest osobom, a także instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii narodu polskiego w latach 1939–1989, oraz za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi Prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

W roku 2019 nagroda zostanie przyznana po raz osiemnasty. W gronie dotychczasowych laureatów nagrody znaleźli się m.in. gen. Janusz Brochwicz-Lewiński „Gryf”, Julien Bryan, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Tadeusz Kukiz, prof. Władysław Bartoszewski, Kazimierz Piechowski, śp. Prezydent Lech Kaczyński, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Polaków na Białorusi oraz Stowarzyszenie „Memoriał”.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania kandydatur poprzez wypełnienie i przesłanie formularza on-line.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 lutego 2019 r. Wniosek powinien zawierać dane kandydata oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody.

Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” ma charakter ogólnopolski. Jednocześnie przypominamy o możliwości uhonorowania osób zasłużonych na poziomie regionalnym nagrodą „Świadek Historii”. 20 lutego upływa termin nadsyłania zgłoszeń w tegorocznej, łódzkiej edycji tego.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ